کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

مقالات سایت

عرفان از منظری دیگر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

به نام بي نام او

قابل توجه همراهان محترم عرفان حلقه

 

به نام بی نام او

قسمت اول

 

عرفان: اضافه کاری در مسیر کمال

اگر نمودار زیر دار نظر بگیریم و محور صفر آن را محور انجام رسالت و به جا آوردن شرح وظیفه ی یک موجود     (گیاه ، حیوان یا انسان و... ) در نظر گرفته و ناحیه مثبت را محدوده ی اضافه کاری و ناحیه ی منفی را محدوده  کم کاری برای آن موجود در نظر بگیریم ، با این بررسی می توان به نتایجی دست یافت که چرا انـــــــسان   می تواند اشرف مخلوقات باشد :

حال شرح وظیفه ی نباتات را بررسی و بر روی این نمودار ترسیم می کنیم. هر گیاه با برنامه ی نرم افزاری خاصی مجهز است که بر طبق آن برنامه ، عناصر مشخص و معینی را از دل خاک انتخاب و جذب می کند و از آن تغذیه نموده و ثمری را به بار می آورد. اگر محلی که گیاه در آن رشد می کند ، عناصر موجود و شرایط رشد را برای گیاه تامین نکند ، گیاه قادر به رشد و جبران کمبودهای مورد نیاز خود نخواهد بود یعنی در این خصوص هیچگونه اضافه کاری نمی تواند داشته باشد. لذا به این دلیل است که در هر شرایط جغرافیایی ، امکان رشد فقط برای گیاه یا گیاهان خاصی وجود دارد. به عبارت دیگر ، هر گیاهی قابلیت رشد در هر مکانی را ندارد زیرا گیاه قابلیت اضافه کاری و جبران کمبودهای خود را ندارد. اما یک گیاه کم کاری نیز ندارد برای مثال گیاهی بگوید خسته شده ام و بخواهد مدتی استحرات کرده و یا بخواهد تنوعی در محصول خود ایجاد نماید.

برای مثال یک درخت سیب بخواهد برای تنوع و یا به دلیل خستگی از تکرار محصول ، یک سال محصول خود را از سیب به انار تغییر دهد و یا بخواهد از زیر کار در رفته تنبلی کرده و اصلا محصولی عرضه نکند. در نتیجه نمودار فعالیت و به جا آوردن شرح وظیفه ی گیاه و نباتات دقیقا بر روی محور صفر قرار داشته و فاقد اضافه کاری و کم کاری است. لذا بر روی خط صفر ، امتیاز صفر است زیرا بر روی این خط ، یک موجود صرفا شرح وظیفه و رسالت وجودی خود را به جا می آورد و انجام وظیفه مطابق نمودار زیر ، صفر امتیاز دارد. از مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که گیاهان و نباتات دارای عملکرد  و کاراکتر ثابتی هستند که بر اساس آن می توان تعریف دقیقی از عملکرد و کاراکتر آن ها را از قبل داشت.

توضیحات فوق در مورد حیوانات نیز صدق می کند. یک حیوان دارای محدوده ی عملکردی مشخص بوده و به طور دقیق مطابق شرح وظیفه ی خود عمل می کند ، برای مثال رفتار هر نژادی از سگ ها تعریف شده و خصیصه ی همه ی آن ها یکسان و مشخص می باشد و این که با وفا هستند ، چه موقع به غریبه حمله می کنند و... در همه ی سگ ها یکسان بوده و تمام سگ ها از این الگو پیروی کرده و سگی که با وفا نباشد ، پیدا نمی شود. در واقع محبت به صاحب خود ، جزیی از شرح وظیفه ی سگ است همانطوری که نیش عقرب نیز در زمره ی شرح وظیفه ی عقرب می باشد. نیش عقرب نه از ره کین استاقـتـضای طـبـیعـتـش ایـن است در نتیجه همانطور که وفای سگ شرح وظیفه ی سگ بوده و صفر امتیاز دارد ، نیش عقرب هم شرح وظیفه بوده و صفر امتیاز دارد و نه حسن و نه عیبی برای عقرب به حساب نمی آید.

اما اگر نمودار فوق را برای انسان این عصر ترسیم کنیم ، در وحله ی اول به
نتیجه ی جالبی می رسیم. بررسی آماری روی انسان نشان می دهد که او به خط صفر نرسیده و شرح وظیفه ی خود را بر روی زمین و در اکولوژی به جا نیاورده است و در محدوده ی منفی نمودار قرار دارد. انسان در بدو تولد تا مدت کوتاهی به طور کامل مطابق شرح وظیفه ی خود عمل نموده و نمودار عملکرد او منطبق بر خط صفر است اما به تدریج که به عقل نزدیک شده و عاقل تر می شود ، میزان تخلفات او نسبت به شرح وظیفه اش بیشتر شده است جایی که به طور کامل از خط صفر عدول کرده و به مقامی پایین تر از گیاه و حیوان تنزل می کند و این بدان معنی است که انسان در عصر حاضر حتی به مقام گیاه و حیوان نیز نرسیده است. یک طفل به محض این که کمی به عقل نزدیک شد دروغ گویی را آغاز می کند و هر جا که به ضرر او باشد به راحتی و به دروغ می گوید که من نبودم و یا چیزهایی از این قبیل.

در بین عوام اگر شخصی دزدی نکند ، رشوه نگیرد ، آدم نکشد ، به حق دیگران تجاوز نکند و اهل ریا نباشد ، او را انسانی استثنایی و فرهیخته و متعالی به حساب می آورند. اما به راستی چنین شخصی ، چه امتیازی را بر روی نمودار فوق کسب می کند؟برای مثال آدم نکشتن چند امتیاز دارد؟ یا دزدی نکردن؟ یا...؟

مسلما جواب صفر امتیاز است ، زیرا مگر انسان خلق شده است تا دزدی کند. بنابراین اگر دزدی نکد تازه مقام انسانی خود را حفظ نموده است ، اما هنوز تا مقام انسان متعالی فاصله ی زیادی دارد. رعایت موارد انسانی ، جزیی از شرح وظیفه ی انسان است و انجام وظیفه نیز صفر امتیاز دارد ، ولی اگر کسی مرتکب این تخلفات شود ، به طور مسلم امتیاز منفی کسب نموده و در صورت انجام مواردی مافوق شرح وظیفه ی انسانی که در مورد آن ها بحث خواهد شد نیز امتیاز مثبت کسب شده و جزیی از تعالی به حساب می آید.

عده ای بر این باورند که با دزدی نکردن ، غیبت نکردن ، آدم نکشتن ، رشوه نگرفتن و... رسالت آن ها در روی زمین به انجام رسیده و فلسفه ی خلقت آن ها تکمیل گردیده است. اما در دنیای عرفان این حد را کافی ندانسته و چیزی مافوق شرح وظیفه ی انسان را طلب می کند و به دنبال اضافه کاری است.

بخور باده و به دامنم پاک کن آن دهان و لب

تـا نـکـنـیم بـعـد از این دعـوی پـاک دامـنـی

در این سروده ، عارف اشاره ای دارد به این که پاک دامنی شرح وظیفه ی انسان است و دعوی آن پاسخی کافی برای رسالت انسان نیست یعنی در واقع لازم است ولی کافی نیست و هدف از خلقت انسان این نبوده که موجودی آفریده شود که دزدی نکند ، رشوه نگیرد و... زیرا در این صورت گیاهان و حیوانات این منظور را به طور کامل تامین می کردند. یعنی در واقع هدف از آفرینش انسان بسیار هوشمندانه تر از این حد است که عده ای تصور می کنند. در عرفان غیر از آنکه لازمه وجود و شان انسانی است مانند راست گویی و اجتناب از دروغ ؛ اهداف دیگری نیز دنبال می شود که باعث ایجاد تعالی و کمال می شود. چیزهایی که در ماورای شرح وظیفه ی انسانی قرار دارند تا تعالی را برای انسان به ارمغان بیاورد. اگر درست کاری و خصوصیات مثبت انسانی را از انسان بگیرند که دیگر انسانی باقی نخواهد ماند که نام اشرف مخلوقات را بخواهد به خود اختصاص دهد. انسان لازم است چیزهایی را به هستی عرضه نماید که زیبنده ی اشرف مخلوقات بودن اوست و او را از سایر مخلوقات جدا نماید وگرنه گیاهان و حیوانات هم دروغ نمی گویند و اهل ریا نیستند ؛ حیوانات هم با همه ی وجود از فرزندان خود مراقبت و محافظت کرده و برای آن ها تا سر حد مرگ فداکاری می کنند. هیچ حیوانی به حیوان دیگر خیانت نمی کند و برای زندگی حرص نزده و نگران فردای خود نیست. پس هدف از خلقت انسان ، چیزی ماورای دروغ نگفتن ، دزدی نکردن و... است.

یکی از ترفندهای شیطان این است که خیال انسان را راحت نموده و به او بگوید که تو رسالت خود را انجام داده و به اتمام رسانده ای ، تو انسان خوبی هستی ، راستگو و درست کاری ، امانت دار و با نزاکتی و... برای مثال در این راستا عباراتی مانند "مادری دلسوز و مهربان" و "پدری فداکار" زیاد شنیده می شود. این عبارت التیامی است برای راحت شدن خیال انسان. اما مهربانی مادر و فداکار بودن پدر چند امتیاز دارد؟ مگر غیر ازاین است که جزیی از انجام وظیفه ی هر پدر و مادری است که باید از فرزندان خود دریغ نکنند؟

یکی از تعریف های انسان متعالی

یکی از تعریف های انسان متعالی ، داشتن اضافه کاری در جهت کمال و حرکت بر فراز شرح وظیفه ی انسانی خود می باشد. اضافه کاری یعنی انجام کارهایی در جهت تعالی که برتر از شرح وظیفه ی انسانی باشد. این به منزله ی انجام کارهای متعالی است که توصیه نشده و لازم است که انسان خود به لزوم تجهیز به آن ها پی برده و پی گیری نماید. بدیهی است اگر انسان بخواهد به سوی کمال و تعالی حرکت کند ، لازم است با انجام اضافه کاری به بخش مثبت این نمودار راه پیدا کرده و صرفا به انجام شرح وظیفه اکتفا نکند. اضافه کاری که در این جا به عنوان جزیی از مسیر کمال مورد بررسی قرار می گیرد ، دارای چند مشخصه ی مهم به شرح زیر می باشد :

- اضافه کاری انجام وظیفه نیست

- اضافه کاری قابل نشان دادن و عرضه کردن و همچنین قابل به رخ کشیدن نیست و وسیله ی خود نمایی نیست

- برای انجام و یا عدم انجام اضافه کاری وعده ی پاداش و یا بیم عذاب در ادیان مختلف به انسان داده نشده است

 

نمونه هایی از اضافه کاری·

- رهایی از اسارت ذهن (کنترل ذهن)·

-کنترل دشارژ·

-هم فازی کیهانی·

- هم فازی کالبدی·

-هم فازی با زمان·

-تزکیه تشعشعی·

- ..................

در این جا به شرح چند نمونه از اضافه کاری در مسیر کمال می پردازیم : برای مثال ، انسان در اسارت به سر می برد و مانند برده ای می ماند که در دام ارباب اسیر است. این ارباب بخشی از ذهن اوست که او را در اسارت دارد و هر لحظه تصمیمی گرفته و انسان برده را به دنبال خود می کشاند و به این ترتیب بخش اعظم عمراو را دربیراهه ها تلف می کند. یکی از اضافه کاری هایی که انسان می تواند داشته باشد ، رهایی از اسارت ذهن است که بدون تحقق آن ، همه ی اعمال او اعم از امور روزمره و یا اعمال عبادی ، فاقد کیفیت شده و کارایی خود را از دست می دهند. در حیطه ی اعمال عبادی در نظر بگیرید فردی پس از به جا آوردن فریضه ی مهم دینی ، چندین معامله انجام داده و چند جا مسافرت نموده و چزهایی را که قبلا گم کرده بود ، پیدا نموده و... در نتیجه بدون داشتن کنترل ذهن ، روی کیفیت خیلی از اعمال انسان خط بطلان کشیده می شود. اما با این همه اهمیتی که دارد ، در هیچ کجا ذکر نشده که اگر کنترل ذهن برای فرد ایجاد نشود ، مجازات خواهد شد و اگر به آن برسد ، نمی تواند آن را به رخ دیگران بکشد و بگوید ای مردم ببینید که من کنترل ذهن دارم. در این صورت بی گمان مورد تمسخر دیگران قرار خواهد گرفت. به هر حال یکی از قدم های مهم در مسیر تعالی بی شک رسیدن به کنترل ذهن است که در زمره ی اضافه کاری انسان قرار دارد

یارب از عرفان ، مرا پیمانه ای سرشار ده

چـشـم بــیــنــا ، جـان آگـاه و دل بـیــدار ده

هـر سر مـوی حواس من به راهی می رود

این پریشان سیر را ، در بزم وحدت راه ده

ادامه دارد..

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

نظرسنجی

آيا بيماري هاي شما با فرادرماني درمان شده اند؟

بلي - 77.8%
خير - 8.9%
در حال درمان - 13.3%

Total votes: 1315
The voting for this poll has ended on: 19 مارس 2021 - 00:00

آمار بازدیدکنندگان

575432526
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
15487
11158
36913
26366049
172927
375921
575432526

Server Time: 2022-05-16 22:21:17

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk