کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

مقالات سایت

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان حلقه
 
 
« قابلیت ترمیم و اصلاح پذیری بخش های مختلف وجود انسان »


یکی از نظریه های مهم در فرادرمانی «قابلیت ترمیم و اصلاح پذیری بخش های مختلف وجود انسان» است. طبق این نظریه، هر بخشی از وجود انسان از قابلیت ترمیم برخوردار است. در فرادرمانی، این امر مهم به چند شکل کلی به شرح زیر تحقق پیدا می کند:

 
ترمیم و اصلاح پذیری:
 
مطابق تقسیم بندی زیر، پدیده ترمیم و اصلاح سلول و عضو به صورت های مختلفی رخ می دهد:
 
 
الف- ترمیم و اصلاح سلولی و عضوی:
 
- ترمیم و اصلاح بافت(HISTOLOGICAL)
 
گاهی اوقات ترمیم، فقط در سطح بافت صورت می گیرد، برای مثال، ترمیم بافت استخوانی در شکستگی ها، ترمیم بافت غضروفی در آرتریت ها، ترمیم بافت عضلانی و غیره. مطالعات پزشکی نشان داده است که ترمیم در بعضی از بافت های بدن امکان پذیر است. اما در برخی موارد، ترمیم در علم پزشکی رایج غیر ممکن است، برای مثال:
 
- ترمیم بافت مغزی نخاعی
- ترمیم بافت نکروتیک
 
اما تجارب کسب شده در فرادرمانی نشان می دهد که در همه این موارد ترمیم می تواند تحقق پیدا کند.
 
- ترمیم و اصلاح عملکرد(FUNCTIONAL)
 
- عملکرد عضو یا ارگان: در مواردی عملکرد عضو یا ارگان مختل می گردد، اما مشکلی در سطح بافت یا سلول وجود ندارد، برای مثال: اختلال درعملکرد قلب.
 
- عملکرد سلول: در مواردی نیز عملکرد سلول مختل شده، به دنبال آن مشکلات بعدی پدیدار می گردد؛ مانند پرکاری سلول در انواع سرطان ها و یا کم کاری سلول در تحلیل رفتگی عضو.
با فرادرمانی می توان عملکرد عضو را اصلاح نموده و عملکرد سلول را نیز به وضعیت طبیعی خود برگرداند.
 
- ترمیم ظاهری(MORFOLOGICAL)
 
در مواردی نیز سایز و شکل عضو آسیب دیده بیمار ترمیم می شود، برای مثال: بازگشت شکل کبد یا قلب به وضعیت طبیعی در بیمارانی که این اعضا درآن ها بزرگ شده است.
 
تجربه نشان داده است که در فرادرمانی همه مواردی که به آنها اشاره شد، ترمیم و اصلاح پذیر است و این امر از طریق دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در سلول تحقق پیدا می کند.
 
اطلاعات ذخیره شده در سلول:
 
طبق نظریه ای در «فرادرمانی» در یک سلول، هفت طبقه اطلاعات کلی وجود دارد که در صورت دسترسی به برنامه مورد نظر در هر یک از این بخش ها و فعال کردن آن، سلول می تواند نسبت به آن بخش، از سطحی از ترمیم و اصلاح برخوردار باشد. این سطوح اطلاعات عبارتند از:
[تصویر: eslah002.jpg]
 
مطابق این نظریه هر یک از این مراحل، امکان دسترسی به اطلاعات سطوح مختلف سلول را فراهم نموده، می تواند امکانات مثبتی را در جهت ترمیم و اصلاحات لازم برای سلول به وجود آورد. شرح هر یک از طبقات مختلف اطلاعات سلول به قرار زیر است:
 
سطح (1): این سطح از اطلاعات در برگیرنده کلیه اطلاعات اساسی سلول است که آن را به صورتی کاملاً مجزا در نظر گرفته و زیر پوشش قرار می دهد. در این سطح، سه دسته اطلاعات وجود دارد که عبارتند از:
 
- دسته اول، برنامه عملکرد سلول که شامل برنامه ها و فعالیت هایی است که سلول برای زیست و بقای خود دنبال می کند. فرادرمانی با استفاده از این سطح، در اصلاح به برنامه عملکرد سلول می پردازد و رفتار سلول را در رابطه با بدن تعیین می کند. برای مثال اگر شرح وظیفه سلول به واسطه قرار گرفتن در معرض عوامل خارجی مانند مواد سرطان زا، تشعشعات مضر و ... از مسیر طبیعی خود خارج شده باشد و دچار پرکاری(سرطان) و یا کم کاری(تحلیل رفتگی) یا نظایر این رفتارها شده باشد، مجدداً آن را به شرح وظیفه اصلی خود بر می گرداند.
 
- دسته دوم، اطلاعات مربوط به عیب یابی خودکار سلول است که در فرادرمانی با وارد شدن به مرحله اسکن، سلول معایب خود را آشکار نموده، پس از آن ترمیم و اصلاح برنامه عملکرد سلول آغاز می گردد.
 
- دسته سوم، برنامه ریکاوری سلول است که برای ترمیم های مورد نیاز سلول به کار گرفته می شود. این برنامه برای مواردی است که صدمات مختلفی به سلول وارد شده است.
 
بنابراین با این تئوری که در عمل مورد تجربه قرار گرفته، می توانیم به اطلاعات سلول نفوذ کنیم و در این صورت اطلاعات لازم فعال شده، که در نتیجه آن ترمیم و اصلاح قابل تحقق خواهد بود. برای مثال، ترمیم مغز و بافت های نکروتیک.
 
- سطح (2): این سطح شامل اطلاعات مربوط به عضوی است که سلول متعلق به آن است. برای مثال، یک سلول کبد اطلاعات عضو کبد و سلول های مربوط به آن را در خود دارد. در فرادرمانی، وقتی که سلول دچار نابسامانی شده به نحوی که عضو مربوط به آن دچار ریسک و خطر شود، دوباره آن را با برنامه کلی عضو هماهنگ می کند؛ مانند حالتی که سلول دچار متاستاز یا کپی سازی شعوری شده است.
 
- سطح (3): این سطح از اطلاعات سلول، شامل اطلاعات کل بدن است که سلول متعلق به آن می باشد. در صورتی که شرایط لازم برای رشد و تکثیر سلول فراهم شود هر سلول می تواند کل پیکره ای را که متعلق به آن است بسازد زیرا اطلاعات کل مجموعه خود را دارد. برای مثال از تکثیر یک سلول انسان، امکان به وجود آمدن انسان دیگری وجود دارد.
 
در این زمینه، دنیای علم نیز تا کنون به این نتیجه رسیده که اطلاعات صد تریلیون سلول در یک سلول نهفته است و تا این حد پیشرفت نموده که امکان تکثیر را برای یک سلول به وجود آورده تا یک موجود کامل از آن ایجاد شود. در واقع انسان به مرحله ای رسیده که توانسته محیط رشد و تکثیر را برای سلول فراهم نماید تا سلول به آن برنامه دسترسی پیدا کند و بتواند شرایط و نحوه استفاده از اطلاعات خود را برقرار نموده و ایجاد محیطی کند که این اطلاعات فعال شود. در نتیجه تکثیر سلولی صورت پذیرفته و منجر به ایجاد یک موجود زنده می شود.
 
سطح (4)- در این سطح از اطلاعات، سابقه شکل گرفتن انسان به معنای خاص و ویژگی های تعریف شده برای او به عنوان موجودی متفکر و آگاه از وجود خود، قرار دارد (یعنی در واقع سابقه چندین و چند هزار ساله قدمت وجودی انسان و همان سطحی را که به آن «ژن» گفته می شود). ژن کلیه اطلاعات مربوط به حسن سابقه و سوء سابقه نسل های گذشته را از ابتدا تا کنون به نسل جدید انتقال می دهد. در پزشکی رایج بیماری ها و مشکلاتی را که بر اثر ژن و ارث انتقال پیدا می کند غیر قابل علاج دانسته وتا کنون درمان موثری برای این قبیل بیماری ها ارائه نکرده است.
 
در فرادرمانی عامل ژن و ارث، عامل مزاحمی به حساب نیامده و قادر است به این سطح از اطلاعات نفوذ کند. در نتیجه، همه بیماری های ژنتیک از طریق فرادرمانی قابل درمان بوده و طبق تجربه های حاصله، با عبور از مرحله ای که مربوط به اطلاعات نسل قبل(ژن) است، امکان غلبه بر بیماری های ژنتیک وجود دارد. بنابراین در فرادرمانی، ژنتیک بودن بیماری ها اهمیتی نداشته و تاثیر منفی در درمان بیماری ها ندارد.
 
سطح (5)- این سطح از اطلاعات مربوط به اشتراک بین انسان، گیاه و حیوان است. یعنی سلول اطلاعات مربوط به گیاه و حیوان را در خود دارد. در توضیح بیشتر راجع به این موضوع، اشاره به تجربه ای از مرتاضان هندی به فهم این موضوع کمک می کند. دسته ای از مرتاضان با سال ها تمرکز بر روی بدن خود قادر می شوند به این سطح از اطلاعات دسترسی پیدا کرده و بر روی سطح بدن خود، گیاه و حتی درخت برویانند. یعنی در واقع سلول بدن آنها جوانه زده و شروع به رشد می کند.
 
بر اثر دسترسی به اطلاعات اشتراکی گونه ها، امکان فرادرمانی بر روی انسان، گیاه و حیوان میسر است و در همه این بخش ها نتایج مثبتی می تواند حاصل گردد.
 
سطح (6)- این سطح از اطلاعات مربوط به دورانی است که فقط موجود یا موجودات زنده وجود داشته و تفکیک انسان، گیاه و حیوان از یکدیگر میسر نبوده است. این مرحله در واقع نطفه حیات به حساب می آید. بعد ها این نطفه دوران جنینی خود را سپری کرده و از آن انسان، گیاه و حیوان منشعب شده اند.
 
سطح (7)- در این سطح اطلاعات مربوط به نحوه پیدایش حیات و ایجاد نطفه اولیه وجود دارد.
 
به طورخلاصه از نظر فرادرمانی، اطلاعاتی که در یک سلول موجود است، شامل اطلاعات پیدایش حیات، تجربهنئاندرتالی ما قبل از آن و شامل اطلاعات کلیه موجودات زنده مانند سمندر، تمساح و تمام موجودات دیگر است. به عبارت دیگر، اطلاعات و تجارب کل حیات در یک سلول وجود دارد و یک سلول دارای کلیه اطلاعات و تجاربی است که در روی زمین راجع به حیات وجود دارد. یعنی سلول، اطلاعات همه گل و گیاه و اطلاعات همه حیوانات، نحوه حیات، نحوه تعقل و تمام نرم افزارها را در خود دارد. پس بین ما و گیاه و حیوان اشتراک حیات وجود دارد. این ها تئوری هایی است که دنیای علم نیز به تدریج به آن نزدیک می شود.
 
حال اگر از نظر تئوری بررسی شود، برخی از موجودات قادرند ترمیم عضو داشته باشند، حتی عضوی را که از دست داده اند. برای مثال وقتی دُم آنها قطع شود می توانند دوباره آن را ترمیم کرده و بسازند.
 
در فرادرمانی از نظر تئوری اگر به بخشی از اطلاعات سلول نفوذ کرده و دسترسی پیدا کنیم، اطلاعات ساخت مجدد بعضی از اعضای بدن نیز می تواند تحقق پیدا کند.
 
همچنین اگر به سطوح مختلف اطلاعات یک اتم دسترسی پیدا شود؛ آنگاه امکان دسترسی به اطلاعات کل هستی مادی میسر می گردد.
 
تئوری رد نقش ژن در عدم درمان:
 
در واقع یکی از مکانیزم های فرادرمانی فراهم نمودن امکان نفوذ در سطوح مختلف اطلاعات سلول و فعال کردن آن است. برای مثال، درمان های رایج قادر نیستند از برنامه ژن عبور کنند. در نتیجه برنامه نرم افزار ژن غالب بوده و مانع درمان می شود. حال اگر بتوان از نرم افزار ژن عبور کرد، این سد هم شکسته می گردد. در فرادرمانی سد ژن مانع به حساب نیامده و ژنتیک بودن بیماری تاثیری در امر درمان ندارد.
 
در واقع با نفوذ در برنامه های اطلاعات سلول می توان به برنامه هایی دسترسی پیدا نمود که هر نوع ترمیم و رفع عیبی را مقدور می سازد.
 
ب - ترمیم خستگی سلولی
 
در پاره ای موارد سلول دچار خستگی شده و به همین علت نقایصی در عملکرد آن بروز می نماید. تجارب حاصله در فرادرمانی نشان می دهد که یکی از موارد مربوط به خستگی زدایی از سلول، عضو و بدن است که باعث رفع خستگی و انرژی دار شدن آنها می شود. موارد متعدد از سالمندانی که سال ها دچار ضعف و خستگی مزمن بوده و از این بابت رنج می برده اند با فرادرمانی درمان شده و درآنها احساس توانایی و نشاط زندگی قوت گرفته است.
 
پ - ترمیم از کار افتادگی
 
یکی از ضرایب مهم در عملکرد سلول ضریب افت پتانسیل سلول است که نشان می دهد سلول با چه میزانی به سمت از کار افتادگی پیش می رود. تجارب کسب شده نشان داده که سلول های در حال سیر به سمت ناکارآمدی دوباره فعال شده اند و همچنین در برخی موارد، تجربه فعال شدن سلول از کار افتاده نیز موجود است. مانند، ترمیم در بافت های نکروتیک و یا فعال شدن پانکراس در دیابت نوع 1 و نوع 2.
 
رآکتورها (مبدل های حیاتی سلول):
 
یکی از حوزه های مهم در بحث ترمیم در فرادرمانی ، موضوع مبدل های نیروهای(رآکتور) غیر فیزیکی مختلف است که می توانند نقش مهمی در ترمیم سلولی داشته باشند.
 
 
رآکتورها یا مبدل های نیروهای حیاتی، تبدیل کننده و جاری ساز نیروهای حیاتی مختلف کیهانی برای بخش های مختلف وجودی انسان می باشند. این نوع انرژی در زمره انرژی های فیزیکی نبوده و با نیروی ناشی از تغذیه (ATP)، به طور کامل متفاوت است. همچنین لازم به توضیح است که رآکتورها، حوزه هایی هستند که هنوز برای دنیای علم ناشناخته بوده و تاکنون اطلاعات چندانی نسبت به آن ها کسب نگردیده است.
 
این رآکتورها انواع گوناگونی دارند مانند:
 
- راکتورهای Sub DNA
- راکتورهای کالبدی
- راکتورهای اُرگانی
 
1- رآکتورهای Sub DNA یا رآکتورهای سلولی:
 
این رآکتور ها با ایجاد حوزه ای بر تجمع ملکول های DNA سلول، نیروی حیات کیهانی را برای DNA قابل استفاده می کنند.
 
به عبارتی نیروی حیات کیهانی vital force ---> رآکتور Sub DNA ---> زندگی life
 
رآکتورهای Sub DNAنیروی حیات را از زمینه کیهان می گیرند و برای DNA که در واقع تعدادی مولکول مرده بیشتر نیستند، قابل استفاده کرده و آن را تبدیل به بخشی زنده و جاندار می کند که در نتیجه در آن جریان حیات آشکار می شود. DNA که در واقع یک دتکتور و یا آشکارساز بوده، قادر است با کمک رآکتورهای ذکر شده نیروی حیات را آشکار ساخته و بخش زنده ای را از همان مولکول های مرده به وجود آورد.
 
موارد نکروتیک را می توان با «فرادرمانی» ترمیم نموده، رآکتور سلولی (Sub DNA) از کار افتاده را دوباره فعال نمود.
 
لازم به توضیح است که یک موجود زنده دارای سه بخش مهم غیر فیزیکی می باشد که عبارتند از: نیروی حیات، شعورحیات و نیروی کیهانی. نیروی حیات، همانطور که اشاره شد از طریق رآکتورهایSub DNA به سلول پمپاژ می شود.
 
شعور حیات نیز شرح عمل و نحوه حضور در اکوسیستم و شرح وظیفه موجود زنده را انتقال می دهد. برای مثال، زنده بودن یک مورچه تابع نیروی حیات و نحوه اداره زندگی و شرح وظیفه و نحوه تلاش او برای تنازع بقاء وابسته به شعور حیات است. همان شعوری که به او برنامه های از پیش تعیین شده ای می دهد که زمانی که به یک دانه می رسد، چطور آن را گرفته و چگونه بکشد و به لانه ببرد و یا از آن نگهداری کند. نیروی کیهانی نیز انرژی غیر فیزیکی برای بخش های غیرمادی وجود انسان را فراهم می کند. بخش هایی مانند: کالبد ذهنی، کالبد روانی، کالبد اختری و ...
 
نیروی حیات:
 
نیروی حیات در برگیرنده زمینه هستی است که ما در آن شناور و غوطه ور هستیم. نیروی حیات از اجزای هستی می باشد و مانند آبی است که در یک مزرعه روان بوده و از این آب، درخت سیب، علف هرز و همه بخش های زنده به صورت اشتراکی استفاده می کنند. در واقع نیروی حیات، یک نیروی اشتراکی است و آنچه را که ما زنده تلقی می کنیم، مانند گل، گیاه، حیوان، انسان، نیروی حیات اشتراکی دارند و به همین علت می توانیم روی گل و گیاه و حیوان نیز فرادرمانی انجام دهیم.
 
- رآکتور های کالبدی:
 
این مبدل ها از طریق چاکراها، نیروهای مختلف حیاتی را برای تغذیه کالبدهای مختلف انسان تامین می نمایند (کالبد ذهنی- کالبد روانی- کالبد اختری........).
 
- رآکتورهای ارگانیک:
 
این مبدل ها از طریق کانالهای چهارده گانه محدود و مسدود در بدن، نیروی حیات را در ارگان ها جاری نموده، عملکرد حیاتی ارگان ها را با یکدیگر متعادل می سازد. درصورت بروز هرگونه اختلال در مسیر این کانالها، تعادل و زندگی سلول های متعلق به ارگان های متصل به آن کانال بهم ریخته و ارگان های فوق دچار بیماری می شوند.
 
ت - ترمیم غیر سلولی ارگانیک
 
پاره ای از ترمیم ها متکی به ترمیم سلولی نبوده و عوامل دیگری غیر از سلول برای اعضای بدن ایجاد اشکال می کنند. برای مثال، وجود گرفتگی در عروق کرونر که مولکول های چربی باعث انسداد آن شده و یا وجود سنگ های اکسالاتی، اوره ای، فسفاتی و دارویی در مثانه، کلیه، صفرا و ...
 
در این گونه ترمیم ها، مولکول هایی که ایجاد مشکل نموده اند طی انجام «فرادرمانی» در میدان شعوری قرار گرفته و تغییر رفتار می دهند. یعنی رفتار این مولکول ها تابع «میدان شعوری» شده و در جهت رفع مشکل اقدام لازم به عمل می آید (که البته چگونگی انجام آن در این میدان با توجه به شعور حاکم بر آن تعیین می شود)، در نتیجه در ساختار مولکولی آنها تغییرات لازم ایجاد شده و ترمیم و رفع اشکال صورت می گیرد.
 
مثلا در برخی موارد مولکول های مزاحم همدیگر را رها کرده و تجزیه صورت می پذیرد. برای مثال، در گرفتگی عروق کرونر، مولکول های چربی که ایجاد گرفتگی نموده، همدیگر را رها می کنند و عروق باز شده و در نتیجه رفع گرفتگی می شود و یا سنگ های کیسه صفرا، مثانه و کلیه تجزیه شده، ناپدید می گردند. همچنین زایده های چربی، استخوانی و غیره در «میدان شعوری» تحت تاثیر چنین روندی قرار گرفته، تجزیه می شوند. در فرادرمانی،درمان هایی که به شکل فوق تحقق پیدا می کنند بر اساس این تئوری بوده و از قوانین آن تبعیت می کنند.
 
ث - ترمیم و اصلاح نرم افزاری
 
به طور کلی فرادرمانی تفکری است نرم افزاری، که معتقد است در پشت سخت افزار سلول و بدن، نرم افزار وجود دارد که با دسترسی به آن، می توان برنامه عملکرد بدن و سلول را تغییر داده، آن را اصلاح و ترمیم نمود. یکی از موارد مهم در فرادرمانی که در ترمیم و اصلاح بخش های مختلف، از جمله بخش نرم افزاری موثر است تاثیر «میدان شعوری» می باشد که به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
 
تئوری «میدان شعوری»:
 
1- رفتار ذره در میدان شعوری (شکل پذیری، تجزیه پذیری و ترکیب پذیری- ترمیم)
 
هر ذره ای در عالم هستی تحت تاثیر میدان های مختلفی قرار دارد، از جمله: میدان گرانشی، میدان الکترومغناطیسی و ... که اجزا در هر میدان، رفتار به خصوصی را از خود نشان می دهند. در اینجا میدان دیگری را معرفی کرده بنام «میدان شعوری»، که در حال حاضر فقط از طریق تجربه می توان به وجود آن پی برد. هر ذره ای در چنین میدانی تابع شعور جزء مافوق خود می شود. رفتار اجزا در این میدان، متفاوت از رفتار آنها در سایر میدان ها می باشد.
 
2- اصلاح نرم افزاری در میدان شعوری
 
در یک «میدان شعوری»، برنامه های نرم افزاری وجود انسان، قابلیت اصلاح پذیری از طریق رسیدن به شعور متناسب با میدان شعوری جدید را دارد. برای مثال، استفاده از میدان شعوری برای اصلاح الگوی خواب، ترک اعتیاد و... همچنین یک سری دیگر از درمان های رایج قادر نیستند از برنامه نرم افزاری اصلی که در ناخودآگاهی موجود است، عبور کنند. در نتیجه، درمان در سطح قبل از ناخودآگاهی باقی می ماند. در فرادرمانی امکان اصلاح برنامه های ناخودآگاهی وجود دارد.
 
نکته:انسان نیز در میدان های شعوری مختلف، شخصیت، رفتار و هویت متفاوتی را از خود نشان می دهد. برای مثال، رفتار یک انسان در محیط ایزوله و بسته با رفتار او در جمع تفاوت فاحشی دارد، یا کاراکتر یک نفر در محیط خانه با محیط کار و یا محیطهای دیگر متفاوت است.
 
3- تطابق نرم افزاری در میدان شعوری
 
در یک «میدان شعوری»، برنامه های نرم افزاری وجود انسان، قابلیت انطباق پذیری و هم فازی با میدان شعوری جدید را دارد. از جمله نتایج حاصل از تطابق نرم افزاری در میدان شعوری، «مصونیت شعوری» است.
 
تئوری مصونیت شعوری:
 
در یک میدان شعوری، رفتار یک میکروارگانیزم بستگی به حوزه شعوری اشتراکی مابین میکروارگانیزم و ناقل آن دارد و این رفتار الزاماً با رفتار شناخته شده میکروارگانیزم تطابق ندارد. در نتیجه، برخی افراد ناقل میکروارگانیزم بوده اما بیمار نیستند. برای مثال عده ای ناقل ویروس ایدز هستند ولی خود مبتلا به ایدز نمی باشند، ضمن اینکه می توانند دیگران را آلوده کنند. ویا به طور مثال افرادی که ناقل ویروس سل بوده ولی مسلول نیستند و...
 
همچنین افرادی که حیوانات را در محیط زندگی خود نگهداری می کنند و با آنها بسیار نزدیک هستند به طوری که آلوده شدن آن ها قطعی است اما هرگز به بیماری هایی که ناشی از نگهداری این حیوانات است مبتلا نمی شوند. در مورد پزشکان و اعضای کادر درمانی بیمارستان ها نیز که با بیماران بخش های عفونی و واگیردار در ارتباط مستقیم قرار دارند این مطلب صدق می کند.
 
با آرزوی توفیق الهی


محمد علی طاهری

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

نظرسنجی

آيا بيماري هاي شما با فرادرماني درمان شده اند؟

بلي - 77.8%
خير - 8.9%
در حال درمان - 13.3%

Total votes: 1315
The voting for this poll has ended on: 19 مارس 2021 - 00:00

آمار بازدیدکنندگان

576072576
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
3294
11453
3294
27022467
14747
407183
576072576

Server Time: 2022-07-02 07:08:41

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk