صفحه اصلی

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
حضور آقای طاهری در زندان غیرقانونی بوده و مسئولیت عواقبش مستقیما با «قاضی صلواتی» است

علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری: 
حضور آقای طاهری در زندان غیرقانونی بوده و مسئولیت عواقبش مستقیما با «قاضی صلواتی» است
 تا به حال «صلواتی» اقدام غیرقانونی می کرد، از امروز مدیریت دادگاه انقلاب هم اقدام غیرقانونی می کند

دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای محمدعلی طاهری امروز صبح به دادگاه انقلاب مراجعه  کرده اما نه تنها به شعبه ۱۵ بلکه این بار در بدو ورود به ساختمان دادگاه انقلاب، از حضور وی ممانعت به عمل آمده است! و به وی گفته شده که از بالا دستور آمده که شما اجازه ورود به دادگاه انقلاب را ندارید. وی می گوید:  "تا به حال «صلواتی» اقدام غیرقانونی می کرد، از امروز مدیریت دادگاه انقلاب هم اقدام غیرقانونی می کند."

 به عقیده علیزاده حضور آقای طاهری  از تاریخ  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ در زندان، از مصادیق بارز بازداشت غیرقانونی است و مسئولیت عواقبش مستقیما با قاضی صلواتی بوده، چراکه قانون صراحتا عنوان دارد که حداکثر زمان بازداشت موقت برای هر شخصی، دوسال است و این مدت در  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پایان رسیده و هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.

آقای «طباطبایی» در روز قبل از دادگاه به اتفاق آقای «خسروی» دیگر وکیل پرونده، لایحه ای را تنظیم می کنند که در روز دادگاه و در غیاب طباطبایی توسط خسروی به قاضی ارایه  می گردد ولیکن به علت اینکه امضای علیزاده در لایحه بوده و قاضی صلواتی ایشان را فاقد مشروعیت و قانونیت می داند!
با این بهانه از پذیرفتن لایحه سرباز زده و به شنیدن شفاهی آن و درج در صورت جلسه اکتفا می نماید. گفتنی است که قرار دادگاه بر صدور یک هفته ای رای می باشد.


منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir