صفحه اصلی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

و هو احکم الحاکمین

 

پروانه  باران طلب  ( دکترای الهیات )

 

   اخیرا در یکی از ویژه نامه های رایگان وابسته به جراید کثیرالانتشار شاهد انتحال مطالبی نسبت به عرفان کیهانی بودیم که هر صاحب اندیشه ای را بهت زده ساخت. سکوت را شایسته ندیدم و قلم به دست گرفتم و از خدای متعال در خواست کردم عنایتی فرماید تا آنچه را حق است و از سویدای قلبم بر می خیزد بر صفحه کاغذ بنشانم . چرا که من چند سالی است در محضر استاد فرزانه مهندس محمد علی طاهری تلمذ کرده و بحمدالله پاسخ بسیاری از پرسشهای دینی و معماهای فکری خود را که در پس پرده ابهام مانده بود گرفته ام ؛ سؤال های از این دست که : انسان کیست ؟ از کجا آمده است ؟ چرا آمده است ؟ به کجا می رود ؟ شیطان کیست وفلسفه خلقتش کدام است ؟ تعالی و کمال انسان در چیست ؟ آیا برای برخی جهنم پایان راه است و برای برخی دیگر بهشت ؟ در این صورت " انا لله وانا الیه راجعون"  چه معنایی دارد ؟ و صدها پرسش دیگر که هر روز بر اشتیاقم به دانستن می افزود . این ها پرسشهایی نیست که تنها در ذهن من نقش گرفته باشد و استاد طاهری نیز اولین فردی نبود که به آنها می پرداخت . به حسب رشته تحصیلی ام از دیگر پاسخ ها کمابیش اطلاع داشتم اما هیچکدام نتوانسته بود عطش مرا فرو نشاند و تصویری چنین هدفمند ، زیبا و با شکوه از خلقت ارائه دهد .

مطالب نگاشته شده در جریده مذکور در خصوص عرفان کیهانی دلم را به درد آورد . چرا برخی چنین بی مهابا قلم به دست می گیرند و از چیزی سخن می گویند که از آن بی اطلاع اند ؟ خدا می داند شایسته نبود عرفان کیهانی در ستون فرقه های نوپدید انحرافی و کنار ادعاهای دروغین یک رمال یا تصورات یک زن روان پریش قرارگیرد . نویسندگان مقاله بدانند که در محضر خداوند نسبت به تهمت ها و افتراهای بی دلیلشان مسؤولند . تذکر را وظفه خود دانستم بدان امید که با مخاطبی مؤمن روبرو هستم و  إنّ الذکری تنفع المؤمنین.

 به زعم نگارنده سخنانی از این دست می تواند با یکی از رویکردها و دلائل زیر در یک رسانه جمعی منتشر شود :

1-       رویکرد نفی و رد ؛ از طریق تخریب با ایراد اتهام هائی بدون مدرک و سند قابل قبول ویا از طریق تحریف با طرح غلط آموزه ها از روی عمد و به منظور مسموم ساختن اذهان مخاطبان ناآشنا و مردد ساختن نو آشنایان .

2-       رویکرد نفی و رد ؛  به دلیل عدم اطلاع کافی از عمق آموزه های نگرش توحیدی عرفان کیهانی و یا بد فهمی آن ها .

3-      رویکرد تثبیت از طریق رسانه ای کردن موضوع و قرار دادن آن در میدان چالش تا توجه همگانی معطوف آن گردد.

حامیان و هواداران عرفان کیهانی امید آن دارند که اگر نویسندگان مقاله مزبور نفی نگرش عرفان حلقه را منظور نظر دارند ، لا اقل از آن دسته ای نباشند که از سر عناد و به منظور تخریب و افساد به تحریف آموزه ها دست زده اند ، بلکه مطالب مزبور صرفا ناشی از عدم اطلاع و مبتنی بر ظن و گمان تألیف شده باشد . که در این صورت امکان جبران و عذر خواهی برای خطاکار محفوظ است.

بی تردید نویسندگان مقاله خود بر این امر واقف هستند که قرآن کریم مکررا مؤمنان را از تبعیت از ظن و گمان و به زبان آوردن سخنانی از روی نا آگاهی یا کم اطلاعی پرهیز داده و می فرماید :

«یا ایّها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثم »( حجرات : 12)

(ای اهل ایمان از بسیاری از گمانها دوری کنید چرا که برخی گمان ها گناه است .)

برهمین اساس و به منظور روشن ساختن اذهان خوانندگان و مخاطبان اعم از ناآشنایان با عرفان کیهانی ، نو آشنایان و هواداران ، مندرجات ذیل در 10 بند تنظیم و ارائه می گردد .

1)  عرفان کیهانی ، نگرشی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است ؛ فارغ از هرنوع گرایش یا فعالیت سیاسی ، ماهیتی کاملا ایرانی داشته، متعهد به اسلام وپایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و آموزه های آن منافی هیچیک از اصول اعتقادی اسلام نمی باشد .

2)  اگر "فرقه" را جماعتی بشناسیم که از یک مکتب فکری انشعاب یافته و با طرح مناسک خاص ، اصول اولیه و پذیرفته شده آن را تغییر داده و راه تفرقه را پی گرفته اند باید گفت فرقه خواندن عرفان کیهانی اتهامی واهی است، چنانچه در خصوص مذهب حقه شیعه اثنا عشری نیز چنین است . برمحققان مستور نیست که در برخی کتب ملل و نحل مانند: «الفهرست ابن ندیم» ؛« مروج الذهب مسعودی» ؛ «تاریخ الثراث الاسلامی فؤاد سزگین »؛ «تاریخ طبری »؛«الفَرق بین الفِرَق اشعری» و ... "شیعه" به عنوان یک فرقه معرفی شده است. لیکن اینگونه معرفی نه از ارج و عظمت شیعه کاسته و نه کمتر خللی به حقانیت آن در نظر شیعیان وارد ساخته است.

3) عرفان کیهانی از وجود نوعی هوشمندی و شعور حاکم بر هستی سخن می گوید که مخلوق خداوند بوده و کلیه ذرات موجود در عالم را بهره مند ساخته و در مسیر موجودیتشان هدایت می نماید . این شعور به دلیل همین گستردگی و فرا گیریش با عنوان «شبکه شعور کیهانی» نام گذاری شده است .

شبکه شعور کیهانی مجموعه هوش و خرد یا شعور حاکم بر جهان هستی است  و یکی از سه عنصر موجود در جهان می باشد . این سه عنصر عبارتند از : آگاهی ، ماده ، انرژی که با یکدیگر رابطه ای به شرح زیر دارند:

در آموزه های عرفان حلقه اثبات خواهد شد که ماده و انرژی از آگاهی یا شعور ایجاد شده اند ؛( ر. ک.، محمد علی طاهری ،  فصلنامه طب کل نگر ، سال پنجم ، شماره 16 ، ص5-2 ) تبدیل ماده به انرژی و بالعکس نیز مبحثی اثبات شده است ؛ اما تبدیل ماده و انرژی به آگاهی در روند فرادرمانی و در جریان محو شدن یک تومور یا کیست یا حذف زائده استخوانی قابل اثبات است . فرا درمانگران و درمانگیران بارها شاهد این اتفاق بوده اند و برخی گزارشات و مستندات پزشکی آن در فصلنامه طب کل نگر  ویژه نامه فرادرمانی (گزارشات پزشکی)، شماره های 1 ، 2   و 3   به چاپ رسیده است .

بنابراین عباراتی مانند " عالم به نفع انرژی کار می کند و انرژی در خدمت ماده است " در مقاله مورد نظر،کاملا بی معنا و ناشی از عدم درک و فهم صحیح مطلب از سوی نویسنده آن می باشد .

4) عرفان کیهانی از این سخن می گوید که انسان در مسیر کسب معرفت همواره با دو پله رو بروست : پله عقل که دنیای تعریف و توضیح و تشریح و دنیای کمیت و ظاهر بوده و پله عشق که دنیای درک و دنیای کیفیت و باطن است . این دو بعد هرگز از هم جدا نیست . عرفان دنیای ادراک و اشراق است و انسان مدام با این دنیا سروکار دارد از چشیدن مزه یک سیب تا دریافت الهامی از هستی . تمام مسایل زندگی ما از انجام کارهای متداول و روزمره تا عبادات، بعدی کمی دارد و بعدی کیفی . آیا می توان گفت که دو نماز گزار که هردو آداب ظاهری نماز مانند : وضو ، اسقبال ، زمان و مکان ، تعداد رکعات و... را رعایت کرده اند نمازی با کیفیت یکسان اقامه نموده اند ؟

اما پله عقل ،پایه فهم پله عشق است و ادراکات انسان برپله عشق صورت می گیرد . بنابراین بدون پله عقل کمالی حاصل نخواهد شد . ( ر. ک. محمد علی طاهری،  فصلنامه طب کل نگر ، سال چهارم ، شماره 13، ص19-10 )

5) دین در دیدگاه عرفان کیهانی همچون پرنده‌ای است که دو بال دارد. یک بال آن شریعت است و بال دیگر آن عرفان. شریعت در واقع اصول رهروی و شکل و کمیت احکام را بیان می‌کند و عرفان مسائل کیفی و نحوه حصول کیفی آن احکام را دنبال می‌کند. پس قاعدتا باید احکامی باشد و شریعتی باشد که اصول کیفی آن بررسی شود.

 پس عرفان کیهانی با اعتقاد تمام به شریعت و آنچه که در شرع بیان می‌شود به دنبال بالا بردن کیفیت آنهاست و شناسایی آسیبهایی که ما را از رسیدن به کیفیت مطلوب محروم کرده است . لذا نه بدعت جدیدی است و نه جایگاه شرع را مخدوش می‌کند. (ر.ک. مصاحبه چند نفر از خبرنگاران آشنا با عرفان کیهانی با استاد طاهری ، مندرج در سایت www.interuniversalfans.com  )

6) نام " فرا درمانی" از نگرش فراکل نگری در عرفان کیهانی نشأت گرفته است .در این نگرش ، انسان وسعتی به عظمت هستی دارد. مجموعه ای است از کالبدهای مختلف ، مبدل های انرژی متعدد ، کانال های محدود و مسدود انرژی ، حوزه های مختلف انرژی (از جمله:حوزه پولاریتی ، بیوپلاسما ، شعور سلولی ، فرکانس مولکولی و...) و بی نهایت اجزاء نا شناخته دیگر . در جریان فرا درمانی وبا اتصال به هوشمندی کل و شبکه شعور کیهانی همه اجزاء وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته و هر نوع اختلال در هر یک کاوش شده و رفع می گردد. این نوع درمان بر اساس نظریه پیوند شعوری یا اشتراک شعوری اجزاء بنا شده است . ( ر. ک. ویژه نامه طب کل نگر ، سال پنجم ، شماره 16)

از آنجا که شاخه های مختلف علم پزشکی و حتی انواع طب های مکمل مانند طب سوزنی ، هامیوپاتی ، هاله درمانی ، طب سنتی و ... تنها قادرند بر بخشی از وجود انسان متمرکز شوند، تبعا اختلال های مربوط به همان جزء را مرتفع می سازند . اما در فرادرمانی کل وجود مورد ارزیابی هوشمندی کل ( و نه انسان ) قرارمی گیرد، از این روست که فرادرمانگر اجازه ندارد هیچ نوع از انواع بیماری را غیر قابل علاج بداند.

شاید در بدو امر این مطلب از سوی نا آشنایان به عرفان کیهانی ادعایی بزرگ یا سخنی گزاف  تلقی شود اما می توان برای رد یا اثبات هر گفته ای ابتدا مبانی آن را بررسی کرده و سپس دست به آزمون زد . دانش پژوهان می توانند برای کسب آگاهی از مبانی فرادرمانی و عرفان کیهانی دو کتاب " عرفان کیهانی " و " انسان از منظری دیگر " تألیف محمد علی طاهری و نیز گزارشات مستند پزشکی مندرج در ویژه نامه های طب کل نگر را با دقت مطالعه فرمایند .

7) فرادرمانی برهیچ نوع تکنیک فردی متکی نیست و ازاستعداد و توانمندی های فردی بی نیاز است . لذا هیچ فصل مشترکی میان فرادرمانی و انواع مدیتیشن ها ، هیپنوتیزم ، تله پاتی ، تلقین ، انرژی درمانی ، فکر خوانی ، نفوذ در دیگران ، بهره گیری از موجودات غیر ارگانیک (مانند جن) و... وجود نداشته و استفاده از آن ها تخلف محسوب می شود . از این رو سن و سال ، تحصیلات ، جنسیت ، تجارب عرفانی وتوانمندی های فردی فرادرمانگر دخالتی در روند درمان نخواهد داشت بلکه همانطور که ذکر شد درمان از طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی صورت می گیرد ودرمانگر صرفا نقش یک عضو را بازی می کند تا حلقه ای به نام حلقه وحدت شکل گیرد. تنها شرط نتیجه گرفتن از فرا درمانی حضور بی طرفانه در این حلقه وحدت است.

لذا اگر روزها و ساعتها لباس دادستان برتن کنی و پیش از هر رویدادی به قضاوت بنشینی هرگز شهد شیرین حضور در حلقه وحدت را نخواهی چشید .

8) در عرفان کیهانی  فرادرمانی هدف نیست بلکه وسیله ای است برای اهدافی ارزشمند از قبیل : - شناسایی و آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی- شناختن گنج درون و رسیدن به دانش کمال - رهایی از گرفتاری در خویشتن و خودشیفتگی - خدمت به خلق و آشنایی با عبادت عملی و امکان تحقق بخشیدن به آن .

فرادرمانی برای بیمار نیز یک حرکت عرفانی است .اتصال وی به شیکه شعور کیهانی توجه او را به منبعی هوشمند جلب نموده و زمینه ایجاد تحولات درونی را فراهم می سازد . 

9) برای بهره مندی از کلاس ها و دوره های آموزشی عرفان کیهانی مانند هر دوره آموزشی دیگر باید بهایی را با عنوان شهریه شرکت در کلاس پرداخت . لذا هر یک از مربیان اجازه دارند تنها برای آموزش ، شهریه ای اندک دریافت کنند. مبلغ دریافتی صرفا صرف هزینه های لازم جهت برگزاری کلاس شده و مربوط به شخص مربی است .

10) کلیه اتهام های وارد شده به مجموعه عرفان کیهانی از قبیل : همسویی با سیاست های استعمارگران غربی برای گسترش مسیحیت در کشورهای اسلامی، حمایت صهیونیزم، فعالیت پنهانی و تشکیلاتی فرادرمانگران، عدم پایبندی اعضا به شریعت، انحطاط اخلاقی اعضاء، الزام به وفادارماندن همیشگی اعضا به بنیانگذار عرفان کیهانی و پذیرش بی چون و چرای آموزه ها،   از هم پاشی بنیان خانواده ها ، تلاش وزارت بهداشت برای جلوگیری از فعالیت های فرادرمانی ؛  کذب محض بوده و قابل پیگرد قانونی می باشد . 

  سخن پایانی آنکه دل های هواداران و حامیان عرفانی کیهانی پاک تر از آن است که این گونه جو سازی ها آلوده اش سازد . پس دل بد مدارید که به فرموده قرآن کریم  « کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء » ( ابراهیم : 24) کلام پاکیزه همچون درخت پاکیزه است ریشه هایی در عمق دارد و شاخساری بر افراشته به سوی آسمان . 

 

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir