صفحه اصلی

 

بسمه تعالی

و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون (بقره-42)

و هرگز حق را با باطل نپوشانید و حقیقت را با این که می دانید کتمان نکنید.

 

حمیدرضا عسگری

 

سراب (اقدامی بی محاباتر از کژراهه در مخلوط سازی حق و باطل)

 

اهم شگردهای تلقینی رسانه محترم جام جم (در سراب) برای حمله مجدد به موضوع "عرفان کیهانی" عبارتند از:

ü       استفاده از نویسندگان گمنام و مجهول الهویه (متعدد)

ü       استفاده از شعار و تیتر تحت عنوان "بررسی ریشه ها و اندیشه ها" و ارائه متون مصاحبه و گزارش خبری سطحی نگر و کلیشه ای.

ü       استفاده از ادبیات تحقیر ، تمسخر ، تهمت ، کنایه و ... در باره عرفان کیهانی و افراد مرتبط.

ü       انحراف اذهان عمومی از صحنه های پشت پرده سفارش دهنده و نویسنده موضوع گزارش با حاشیه پردازی التهابی.

ü       کوچک جلوه دادن اصلیت و حقایق کلیدی روشنگر عرفان کیهانی و درشت نمایی نکات دلخواه به شیوه شکار لحظه ها.

ü       ایجاد وحشت و نگرانی و اضطراب نسبت به پیگیری اصلیت موضوع در مخاطب.

ü       ایجاد شک و تردید نسبت به همه چیز (حتی انتخاب عاقلانه و آگاهانه خواننده) با راز آلود و مخوف جلوه دادن ارتباطات عرفان کیهانی.

ü       ترویج بی اعتمادی و تزلزل در اراده خواننده با القاء جهالت و فریب خوردگی.

ü       استفاده مکرر و تلقینی از کلمات و عبارات خاص برای تثبیت القائات مورد نظر (مانند تکرار 36 بار کلمه "فرقه" در دو صفحه نوشتار).

ü       تائید خطای فاحش گذشته "کژراهه" و تاکید بر تجدید اکاذیب و تهمت ها در "سراب" از زبان ظاهرا کارشناس فرقه شناسی (بنام محمد حمیدیان)

ü       درج جسته و گریخته مطالب دلخواه در بخش "بازار مکاره مدعیان" برای تشدید و تثبیت شک و تردید در خواننده.

ü       و در نهایت با شیوه زیرکانه مطبوعاتی و عوام پسندانه ، وارد ساختن اتهام وابسته بودن عوامل اصلی عرفان کیهانی به لابی پنهان و برنامه های "صهیونیزم و آمریکا" .

 

به طور مسلم در طول تاریخ دنیای قدرت و منافع زمینی بشر ، همواره شگردهای رسانه ای در رابطه با سوژه های هدف ، برای عوامل پشت پرده و مخاطبین ایشان سود و زیان های ظاهری را در بر داشته و دارد.

و اما هنگامی که قلم و زبان با اراده شخصی در رابطه با آگاهی و کمال و برای نگارش و بیان حقیقت ارتباط انسان و خدا ، به حرکت در می آید ، موضوع کاملا متفاوت و خارج از معادلات و شگردهای سود و زیان ، قلع و قمع ، کینه و دشمنی و تسویه حساب های شخصی و گروهی خواهد بود.

در وادی معرفت و کمال ، قلم و زبان به مزدی ، تنها رسوایی و عجز را در برابر خالق هستی و انسان های موحد در پی دارد و لذا این قبیل نوشتجات و اظهار نظر های منظور دار ، مانند حبابی ظاهرا زیبا بر روی آب تلقی می گردند که هر لحظه عمر را در انتظار ترکیدن و نابودی به سر می برند.

در خصوص دشمنی با "عرفان کیهانی" سفارش دهندگان و منعکس کنندگان اینگونه نوشتجات به روشنی روز می دانند که لباس باطل را بر حق می پوشانند چرا که به خوبی آگاه شده اند و قبلا نیز در انتقادات محترمانه و بیطرفانه به مطلب مرتبط مندرج در "کژراهه" همه به ایشان گفته اند که بدون بررسی و تحقیق تخصصی و ریشه ای نباید صرفا منعکس کننده عوامل خبری باشند و خود سفارش دهندگان واقفند که صحت و صقم مفاد تئوری و عملی عرفان و شعور کیهانی با اعزام محرمانه خانم و یا آقایی (فرضی) به جلساتی در کلاس های برخی از مربیان و صرفا اکتفا به گزارشات سطحی و خبری ایشان و بلافاصله قضاوت و داوری کردن برکل بحث برای انتشار مطلب ، با هیچ منطق و اصول بررسی ، پژوهش و تحقیق تخصصی سازگار نیست.

لذا به ناچار باید بر این باور بود که این اقدامات یا ناشی از بی تجربی و تعصب خام مدیران و مسئولین این "سوژه هدف در سراب" محسوب می گردد و یا خارج از اثبات اصلیت مفاد مطرح در عرفان کیهانی ، عده ای و رسانه هایی مشخص تنها موظف به جمع آوری بهانه و سند سازی با هر وسیله ممکن برای تخریب و القاء و تلقین انحرافی و فرقه ای بودن آن و ایجاد وحشت و تردید در بین عموم مردم نسبت به عرفان کیهانی ، شده اند!

 

جناب آقای بیژن مقدم ، محمد حمیدیان و دیگر دوستان عزیز در قالب افراد مسلمان و دلسوز نظام و انقلاب اسلامی:

شما اصحاب رسانه و فرقه شناس بهتر می دانید که همیشه تخریب و ویرانی و ایجاد تشکیک و تکثر در جامعه انسانی بسیار سهلتر از ساختن و آبادانی و ایجاد وحدت و همدلی آگاهانه ، در بین ملت های موحد و کمال جو می باشد.

از اینرو واقعا جای تعجب است که در این دوران حساس عده ای با شعار اسلام و تشیع با تظاهر به روشنگری و هدایت عموم مردم از شر انحرافات شیطانی ، خودشان را مجاز به استفاده ازحربه ها و شگرد های شیطانی نموده و بی محابا هرچه می خواهند و به تصورشان می رسد می نویسند و عمل می کنند!

پیچیده کردن موضوعات و مسایل بسیار ساده و شفاف و ایجاد هیاهوهای تفرقه آمیز با القاء فرقه و فرقه گرایی چه سودی را عاید مسببین ان می نماید؟

آیا محک می زنند؟

آیا به حقایقی دست یافته اند که دیگران از آن بی اطلاع هستند؟

آیا به دنبال ایجاد شبهه و دشمن تراشی و بزرگ جلو دادن آمریکا و صهیونیزم جهانی هستند؟

و آیا با این اقدامات ضد اخلاقی و ضد اسلامی تصمیم گرفته اند با یک تیر چند نشان را هدف گیری کنند؟ تا دل چند نفری در قبال آن مدتی خنک شود!

چنانچه ادعاهای مطرح شده توسط افراد مجهول و تهمت های الهاد و فساد اخلاقی به طرفداران و وابستگی سران عرفان کیهانی به آمریکا و صهیونیزم جهانی توسط مراجع امنیتی و قانونی کشور محرز شده و به تائید رسیده و مستندات لازم و کافی در این رابطه موجود است! مسئولین امر چه نیازی به جو سازی تبلیغاتی و استفاده از حربه های شیطانی و ترویج اختلاط حق و باطل در بین عموم مردم احساس می کنند؟

 

آیا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی و دینی و تخصصی ذیصلاح برای رسیدگی و اعلام حکم در این خصوص نیست؟ 

 

شکی نیست که نیاز فطری و کشش انسان به کمال جویی از یک سو و ایجاد وسوسه های وحشتزا و دعوت به شک و ناباوری از سوی دیگر توسط رسانه هایی نظیر جام جم ، ابواب دانایی و آگاهی الهی را بر روی راه گم کردگان هرگز نبسته و هرگز نخواهد بست.

شما به خوبی می دانید که کسب آگاهی از رحمت عام الهی به هر کس که خالصانه از محضر حق طلب رحمت نماید ارزانی می گردد و لذا رحمت عام الهی جریان یکسویه ای نیست که تنها در اختیار و تملک عده ای خاص که فقط شما با آنان تعاملاتی دارید قرار داشته باشد.

عدالت الهی نیز حکم نموده است که تسهیلات رحمت عام او به طور یکسان در اختیار شبکه مثبت (اولیاء الله) و شبکه منفی (اولیاء شیطان) قرار گیرد ، تا مقابله این دو شبکه ، تحقق دهنده ظهور تجلیات زیبای الهی در جهان دو قطبی تا انسان گرفتار تضاد با اختیار کامل قادر باشد راه مستقیم و حق (راه بهشت) را از راه منحرف (راه جهنم) به روشنی و با آگاهی و هدایت الهی تشخیص دهد.

همین امر مهم ثابت می نماید که مومنین و مسلمانان واقعی کسانی هستند که هر یک به تنهایی با آگاهی کامل از رموز و تسهیلات نهفته در رحمت عام الهی ضمن طلب و درک این رحمت به هیچوجه در این تسهیلات متوقف نمی شوند و با عبور و صرفنظر کردن از قدرت نهفته در آنها مراحل کمال خود را در صراطی مستقیم طی می نمایند.

این در حالی است که شبکه منفی با خصوصی سازی و استفاده فریبنده از این تسهیلات رحمت عام ، به منظور افزایش جهل عمومی با امتزاج حق و باطل اقدام به ایجاد برتری ، تکبر ، وحشت ، ترس و اندوه و تردید در بین مردم می نماید.

خداوند متعال در همه کتب آسمانی بخصوص قرآن کریم دایما انسان ها را به "تفکر ، تعقل ، تدبر و وحدت" سفارش و دعوت فرموده است ، این به معنی بررسی ، پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در پناه حق برای شکافتن کلیه موضوعات و مباحث جهت خروج حق از دل باطل و همراهی با "اولیاءالله" است.

در مقابل ، کلام الهی از تمسخر ، نمامی ، سخن چینی ، دروغ ، تهمت ، ظن ، گمان و ... برای ایجاد تفرقه شدیدا انسان ها را بر حذر داشته و خدمت گذاری به این گونه اعمال را از هر کس و در هر موقعیتی صادر شود ،علامت "جنود شیطان" معرفی فرموده است.

 

اینجانب و تمامی خانواده ام و بسیاری از دوستان و آشنایان مومن و معتقد و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی که سال ها است با تعلیمات نظری و عملی عرفان کیهانی بینشمان نسبت به خود و جهان هستی به حد ناباورانه ای ارتقاء یافته و ایمانمان به خداوند یکتا صد چندان شده است ، نه تنها به هیچوجه نمی توانیم موارد ادعایی و تهمت های و اکاذیب مندرج در "گژراهه " و "سراب" را به آن شکل مطرح شده باور کنیم ، بلکه موارد مطرح شده از یک ارگان ملی را در مقابل اصول روشن اسلام و تشیع بسیار کودکانه و ناشیانه و به تعبیری جاهلانه تصور می کنیم.

انتظار امثال ما از شما اختلاط حق و باطل برای رسیدن به منظوری خاص نیست ، مطالب روشنگر و به حق زیادی در "کژراهه" و "سراب" که پژوهش شده اند و مستند هستند را مطالعه کردیم و بابت آنها از نویسندگان و متخصصین سپاسگزاریم ، ولی یک ظرف شیر و عسل را نیز می توان با قطره ای نجاست آلوده کرد بطوری که مصرف هر مقدار از آن نیز حکم مصرف نجاست را پیدا می کند و بنظر می رسد جام جم در این دست ویژه نامه ها نیز خواسته یا ناخواسته عملا چنین اختلاطی را انجام داده است. البته در باب بیان نظرات خداوند متعال فرموده است " یستمعون القول و یتبعون احسنه" .

 

در این میان اینجانب به عنوان یک پژوهشگر و شاهد ، طی بیش از سه سال پژوهش و تحقیق در عرفان کیهانی اکنون یقین یافته ام که :

مجموعه "عرفان کیهانی" با اصول و چارچوبی کاملا شفاف و مکتوب تنها مروج آگاهی و مشوق خودشناسی جهت علاقمندان به درک رحمت الهی است ، معرفتی که ارتقاء بینش و افزایش ایمان به وحدت و تسلیم را در پی دارد و گشاینده ترفندها و شگردهای شبکه منفی و رفع کننده جهالت مستتر در رسم های دارای اصل های مقدس است ، و تشریح اصول حاکم بر جهان هستی و روابط متقابل و بازتابی انسان در ظاهر و باطن عالم وجود ، مباحث آگاهی دهنده آن است ، و به طور کلی تعلیمات این مجموعه را می توان مصداق تجربی کاملی از حدیث قدسی "من عرف نفسه فقد عرف ربه" دانسب و نه ادعای فردی و گروهی و نه هیچ چیز دیگر.... چرا که با درک عملی و نظری این مهم توسط مشتاق رحمت ، بینش وی به درک معاد جسمانی در بهشت و جهنم به یقین می رسد و تنها خداوند قادر یکتا را مطلق ، عالم به ظاهر و باطن و بزرگ و متعال می داند و هادیان و پیامبران الهی از آدم (ع) تا خاتم (ص) و امامان معصوم همگی را تنها بریک قول مبتنی بر "لا اله الا الله" و تسلیم کامل و عملی به حضرت حق ("ایاک نعبد و ایک نستعین") ، متحد و یک صدا می یابد.

 

اینک ملاحظه می کنید که این حقیقت پژوهش شده و شهادت تجربی ، کاملا متفاوت با اظهارات کارشناس فرقه شناس شماست!

اگر بجز این است چرا علما و بزرگان عرفان و دین طی 15 سال مورد ادعا ، در این رابطه اظهار نظری پژوهش شده و تحقیقی ارائه نفرموده اند تا امثال ما نیز نسبت به فریب خوردگی و اشتباه خود آگاه شویم ؟!

 

با استناد به حقیقت فوق رسانه محترم جام جم اگر در ارائه مطالب ویژه نامه های منتشره در قالب حامیان "اولیاء الله" تصمیم بر روشنگری و هدایت مومنین و مسلمین نموده است ، نمی تواند بجای بررسی و پژوهش بر مبنای تفکر ، تعقل ، تدبر و وحدت که ابزار راستی سنجی مومنین برای اخبار و گزارشات دریافتی است ، از حربه های "اولیاء شیطان" که همانا تمسخر ، نمامی ، سخن چینی ، دروغ ، تهمت ، ظن ، گمان ، تفرقه و ... است ، بهره گیرد.

به طور یقین وابسته بودن جام جم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منتفع شدن این سازمان از سرمایه بیت المال مسلمین مجوزی بر صحت و اعتبار شرعی و قانونی همه مطالب و گزارشات مندرج در کژراهه ها ، سراب ها و... نیست در هر صورت درج مطالب مخالف شرع ، عرف و قانون نظام جمهوری اسلامی ایران از این مجاری ، تنها به مثابه پوشاندن لباس باطل به تن حق در پناه تسهیلات حق محسوب می گردد و لا غیر.

 

امید است مسئولین محترم جام جم به سرعت ضمن جلوگیری از اشاعه و ترویج فرهنگ شایعه پراکنی در سایه دروغ وتهمت در رفع اینگونه  تناقض های فاحش ، اقدامی روشنگر و مطابق با اصول اخلاقی و شرعی اسلام و تشیع بعمل آورند.

و الی الله عاقبت الامور

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

-1
Powered by www.mahsanco.ir