صفحه اصلی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

حسینی (قرآن پژوه)

 

ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا (سوره مبارکه اسراء 36)

در مرداد ماه ویژه نامه فرقه های منحرف نو پدید ضمیمه رایگان روزنامه جام جم بنام سراب تحت مقاله ای بنام عرفان در دست ارباب حلقه ها به قلم خانم اناهیتا احمدی و آقای فواد گلستانی را مطالعه نمودم سوالات زیادی از جهات متعدد برایم مطرح شد و از جهتی از عملکرد روزنامه وزین جام جم در شگفت شدم زیرا اولاًشخصاً با آموزه های آقای محمد علی طاهری افتخارآشنایی دارم و از آنجا که بند به بند آموزه های ایشان مطابقت با شریعت حقه جعفریه اثنی عشریه دارد و بصورتی ایضاح حکمت فرائض و اوامر و نواهی الهی می نماید که صد افسوس که در این مختصر نمی گنجد تا شرح برخی را بازگو ننمایم و بی دریغ در فرصتی دیگر و در قالب مقاله ای مستقل به برخی خواهم پرداخت چه آنکه وقتی شناخت و معرفت نسبت به چیستی و چرائی فرائض حاصل می شود و به واقع انسان به دو بال مذهب و معرفت آراسته می گردد بر بلندای هستی، حکمت خلقت و آفرینش و انا لله و انا الیه راجعون را درک می کند و ان هنگام است که والائی ولایت و انباء انبیاء مکرم و افضلیت حضرت ختمی مرتبت و لزوم ظهور منجی و موعود برایش مکشوف و مدرک می گردد و از این رو برای حقیر که از نزدیک با انبوه مفاهیم والای ایشان آشنایی یافته ام بدور از سبیل انصاف است که آن را بازگو ننمایم. و ضمن تکذیب ماجرای فرقه سازی ایشان را از اتهام مذکور مبرا دانسته و شما را نیز به مطالعه بیشتر دعوت می کنم. ثانیاً آنچه ملاحظه شد درخور و شایسته روزنامه وزین جام جم نبود که از خیل کارشناسان و محققین و پژوهشگران حوزه و دانشگاه صرف نظر نموده و امری چنین مهم را در سطحی غیر کارشناسانه و غیر منصفانه به نقد گرفته و از منابع موجود این عرفان و کتب در دسترس آن و مقالات متعدد مسطوره در نشریات مختلف و مصاحبه های متعدد رادیویی و تصویری ایشان به طرح غیر واقع بینانه مطالب بپردازند. بدیهی است سهو القلم ممکن است در هر کجا رخ دهد و البته شتاب زدگی آفت بزرگ تحقیق است لذا نگارندگان مقاله مذکور را به مطالعه بیشتر پیرامون آموزه های این نگرش عرفانی تشویق نموده و یادآور می شود که بنابر آیه شریفه صدر الذکر ان سمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا هر کدام از ما مسئولیت سنگینی خواهیم داشت و از طرفی مدیران روزنامه محترم جام جم را دعوت به مجالس نقد کارشناسانه و محققانه اساتید حوزه و دانشگاه می نمایم.

توفیقات روزافزون همه خواهران و برادران ایمانی را از درگاه احدیت منان خواهانم.

والسلام علیکم و رحمه الله

دوم رمضان المبارک 1430

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir