اخبار

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعیه روز جهانی مبارزه با شکنجه تیر ۶, ۱۳۹۹
 
 بدینوسیله روز جهانی مبارزه با «شکنجه(سفید و سیاه)» را پاس میدارم و از همه آزاد اندیشان و طرفداران راستین حقوق بشر دعوت میکنم تا با همه توان خود، این اقدام رذیلانه را محکوم نموده و برای آزادی زندانیان(سیاسی- امنیتی و عقیدتی) از چنگال شکنجه گران نهایت مجاهدت خود را بعمل آورده و به هر نحو ممکن با این اقدام ضد بشری مبارزه نمایند.
 
لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان(ساع) نامیده ام، عبارتند از:
 
زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.
 
زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.
 
زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.
 
(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته و در نهایت به طرق گوناگون در برنامه حذف قرار می گیرند).
 
شکنجه سفید: شکنجه های ذهنی- روانی
 
شکنجه سیاه: شکنجه های جسمی
 
 
 
       با آرزوی نجات بشریت
 
          محمد علی طاهری
 
تورنتو: ۲۶/ژوئن/۲۰۲۰ – ۶/۴/۱۳۹۹
 
منبع :    www.mataheri.com
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت عرفان کيهاني (حلقه) 
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.telegram.me/erfanekeihani
@erfanekeihani

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir