اعلام ارتباطات درماني و مجاز    براي استاد بزرگ راه حقيقت

 استاد محمد علي طاهري عزيز دانشمند و ابر مرد حقيقت جوي زمانه  و بنیانگذار طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی 

 از تاریخ  1390/02/14  بازداشت و تا کنون در زندان به سر می برند 

فقط با این آدرس وارد سایت شوید

آدرس اصلی 
سايت سايمنتولوژي - فرادرماني
WWW.ERFANEKEIHANI.COM
مرکز دانلود _ سایت سایمنتولوژی_فرادرمانی
مرکز دانلود جستجوي دانلودها ارسال فايل
مرکز دانلود
تعداد مجموعه ها: 16
معرفی عرفان کیهانی (حلقه) زير مجموعه: 2 فايل ها: 6
فایلهای صوتی و تصویری دوره های عرفان حلقه زير مجموعه: 102 فايل ها: 278
مصاحبه هاي صوتی استاد محمد علي طاهري زير مجموعه: 2 فايل ها: 14
کتاب الکترونیکی فايل ها: 15

کتب ساخته شده توسط گروه این سایت

فایلهای نوشتاری سایت فايل ها: 15
Design BY ErfaneKeihani.tk