فقط با این آدرس وارد سایت شوید

آدرس اصلی 
سايت سايمنتولوژي - فرادرماني
WWW.ERFANEKEIHANI.COM

گزارشات درمان

مقدمه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 


انسان، که پیچیده ترین مخلوق الهی است، وجودی به عظمت و گستردگی جهان هستی دارد. اما در صورتی که از کسب آگاهی و معرفت نسبت به خود و جهان هستی غفلت ورزد و به درک این عظمت دست نیابد، نه تنها رشد و ارتقایی نخواهد داشت؛ اشرف مخلوقات نخواهد بود و به قرب الهی نخواهد رسید، بلکه همواره در گرفتاری و بیماری به سر خواهد برد.

 

بسیاری از مشکلات انسان، نسبت مستقیمی با طرز نگرش او به هستی دارد؛ زیرا در صورتی که نگاه وی منطبق بر حقیقت نباشد و او در ناآگاهی از قوانین هستی به قضاوت درباره حوادث و وقایع بپردازد، به تضادهای درونی و بیرونی می رسد و نه تنها به لحاظ اعتقادی سست می شود و خود را در جهان هستی سرگردان و بی پناه می بیند، بلکه در اثر فشارهای روانی حاصل از آن، به بیماری های متعدد و متنوع نیز دچار خواهد شد. در این صورت، او زندگی خود را در حال کشمکش با این عوارض سپری می کند و از فرصت گرانبهای عمر بهره کمتری خواهد برد و رسالت خویش را به انجام نخواهد رساند.

 

بر اساس این حقیقت، یکی از ضروری ترین وظایف انسان، کشف حقایق جهان هستی و بازیابی قوانین آن است. بنابراین امر مهم، در کتاب حاضر برخی از مهمترین اصول و قوانین مورد نظر که حاصل شناسایی نگارنده است، ارائه می شود تا بستری برای توجه و تفکر بهتر و مطالعه و بررسی بیشتر فراهم آید.

با آرزوي توفيق الهي

 

محمدعلي طاهريانسان در مقابل هر یک از حوادث و وقایع پیرامون خود، واکنش متفاوتی نشان می دهد و نکته جالب این است که در هر حادثه نیز، پندار و رفتار افراد مختلف، یکسان نیست و هر شخصی نسبت به اشخاص دیگر در مقابله با وقایع یکسان، واکنشی متفاوت و مختص به خود را دارد. برخی از این واکنشها می توانند در ایجاد بیماریهای مختلف سهم به سزایی داشته باشند. همان طور که بررسی خواهد شد، یکی از علل ایجاد بیماری در انسان، نحوه عملکرد اوست که ناشی از «بینش» وی بوده، اشکالات مربوط به آن، منشأ بیماریهایی است که می توان آنها را «بیمار یهای بینشی» نامید.

بنابراین، «بیماریهای بینشی» بیماریهایی هستند که بر اثر بینشهای غلط ذهنی، برای انسان به وجود می آیند. برای مثال، همواره عده ای به محض شنیدن خبرهایی مانند کاهش ناگهانی نرخ ارز، طلا و ... در بازار، دچار سکته ی قلبی، رعشه بدن و سایر بیماریها می شوند و این رخداد در دنیا بسیار شایع است. حال با توجه به قطعیت این تجربه که اکثر افراد با آن برخورد داشته اند، این سؤال پیش می آید که رابطه بین نرخ ارز، طلا و هر چیز دیگری از این قبیل با عملکرد قلب چیست؟ و چرا در بعضی اشخاص باعث ایجاد سکته قلبی و ... شده، در بعضی دیگر اثر بدی به جا نگذاشته است؟ و یا چرا برخی از افراد با شنیدن خبر مرگ نزدیکان، خویشان و دوستان خود به همین ترتیب دچار بیماری می شوند؛ در حالی که در علم پزشکی ظاهراً هیچ رابطه ای بین حوادث و وقایع و عملکرد اعضای مختلف بدن انسان مطرح نشده است. به راستی چرا شنیدن یک خبر می تواند باعث تغییرات مثبت یا منفی در جسم، ذهن و روان انسان شود؟

برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا علل بیماری انسان را دسته بندی می کنیم. انسان به دلایل مختلفی دچار بیماری شده، سلامتی خود را از دست م یدهد. از جمله :

- وجود آلودگی های میکروارگانیسمی

- کهولت، پیری و خستگی

- سوانح مختلف

- سموم و آلودگی محیط

- تغذیه ی نا مناسب

- عدم تحرک بدنی

- بینش غلط (بیمارهای ذهنی تنی- منتوسوماتیک)

- رفتارهای متضاد و دوگانه (بیمارهای سایکوسوماتیک)

- بیماریها و نقایص مادرزادی و ارثی

-  ….

همان طور که در این گروه بندی مشاهده می شود، وجود «بینش غلط» یکی از عوامل ایجاد بیماری در انسان است. «بینش» عبارت است از طرز تلقی انسان از پیرامون خود و کلیه وقایعی که او با آ نها مواجه می شود. به عبارت دیگر، آن چه انسان از رویدادهای زندگی برداشت می کند، از چارچوب نرم افزار بینشی که نتیجه خلاصه شده فرایندهای ذهن و روان است، عبور می کند و به صورت خودکار، واکنش او در برخورد با حوادث تعیین می شود. این چارچوب به صورت یک پیش برنامه و فیلتر است و در سطح نیمه خودآگاه قرار دارد؛ زیرا برنامه ریزی آن خودآگاه است و بر حسب نحوه تجزیه وتحلیل، به تفکر شخص بستگی دارد؛ ولی عملکرد آن به صورت ناخودآگاه و خودکار آشکار می گردد. در نتیجه می توان آن را یک برنامه نیمه خودآگاه محسوب کرد. با این توضیح معلوم می شود امتیازی که نرم افزار «بینش» نسبت به سایر برنامه های ناخودآگاهی دارد، این است که می توان برنامه آن را به صورت خودآگاه تغییر داد و به سمت دلخواه، هدایت و برنامه ریزی کرد. روان، بخشی است که در آن احساسات و عواطف انسان تعریف و تعیین می شود و ذهن، بخشی که ادراکات، تفکرات، برداشتها و نوع نگاه او را نسبت به زندگی تعیین می کند.

ذهن انسان در سه بخش خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاه فعال است. فعالیت بخش خودآگاه که وابسته به تفکر و تصمیم گیری است، با صرف زمان انجام می شود؛ زیرا مدت زمانی لازم است تا پردازش و فعالیت آگاهانه ذهن و تصمیم گیری بر مبنای آن، انجام و به نتیجه ای ختم شود. این در حالی است که بخش ناخودآگاه، بدون صرف زمان، انسان را با نتیجه برنامه ای از پیش تعیین شده مواجه می کند و واکنش های مربوط به این بخش، بر اساس تفکر و تصمیم گیری فرد انجام نمی گیرد. زیرا بخش ناخودآگاه به طور عمده در دوران طفولیت و تا سن 5 الی 6 سالگی برنامه ریزی می شود و تغییر آن در بزرگسالی، به سختی امکا نپذیر است.

و اما بخش نیمه خودآگاه، در عین حال که بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده (اطلاعات نهادینه شده در خلال زندگی) ایفای نقش می کند و کنشها و واکنشهای وابسته به آن، در لحظه و بدون توجه و تصمیم گیری (به طور خودکار) انجام می شود، بر خلاف بخش ناخودآگاه در بزرگسالی نیز در دسترس و قابل تغییر است و در شرایطی که فرد، آگاهانه تصمیم به تغییر آن داشته باشد و یا نسبت به تغییر آن متقاعد شود، قابل برنامه ریزی مجدد است. «بینش انسان» که شکل گرفته از اطلاعات نهادینه شده در دوران کودکی و تأثیرپذیر و تغییرپذیر از اطلاعات مورد قبول در دوران بزرگسالی است، فعالیت نیمه خودآگاه دارد و واکنش روان و بخش خودآگاه ذهن، در تغییر برنامه آن دخالت دارد.

حوادث و وقایع بیرونی توسط گیرنده های خارجی مغز یا حواس پنجگانه دریافت می شوند و پس از عبور از چارچوب بینش مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ شدت و ضعف، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی آ نها تعیین می شود و بر اساس آن، فرد احساس خوشبختی و بدبختی یا خوش شانسی و بد شانسی خواهد داشت.

در واقع، پس از عبور از این چارچوب، واکنش ذهن در مقابل وقایع مختلف آشکار می شود و به دنبال آن، ادراک و طرز تلقی فرد در مقابل حوادث خارجی تعیین می گردد. برای مثال، درک و برداشت هر کسی از پدیده مرگ، تولد، انفجار، جنگ، فقر، بیماری و ... به این چارچوب بستگی دارد. بدیهی است هر فردی درک متفاوتی از این وقایع دارد. پس از عبور از چارچوب ذهن و درک و برداشتهای ذهنی، نوبت به بخش روان می رسد تا واکنش روانی و احساسی را نسبت به این حوادث و پدیده ها آشکار کند. در این مرحله، واکنشهای احساسی هویدا می شود (وقایع به معادل احساسی خود تبدیل می شوند) و احساس شادی یا غم، انزجار، ناامیدی، غرور و ... ظهور خواهد یافت. در مرحله بعد، مغز از طریق ایجاد پیام های شیمیایی، واکنش متناسب با نتایج ذهنی- روانی از خود نشان می دهد و حالت های ذهنی- روانی به زبان فیزیک ترجمه می شود و در نهایت واکنش جسم را به دنبال خواهد داشت.

 


برای استفاده از متن کامل و همه ی پینوشت ها و توضیحات به متن اصلی کتاب که به صورت PDF در لینک ها ارائه شده است مراجعه بفرمایید:
 
 
 


مهمترین اصول بینشی حاکم بر زندگی انسان که عدم تجهیز به آ نها می تواند مشکلاتی برای او به وجود آورد و منجر به بیماری شود، عبارتند از:

- شناخت، فهم و درک جهان هستی و قوانین حاکم بر آن

- شناخت، فهم و درک جهان د وقطبی

- شناخت، فهم و درک مسیر و مقصد

- شناخت، فهم و درک هدف و وسیله

- شناخت، فهم و درک عشق زمینی

- شناخت، فهم و درک صالح بودن

- شناخت، فهم و درک زمان (عدم همفازی با زمان)

- شناخت، فهم و درک فلک (عدم همفازی با فلک)

- شناخت، فهم و درک یکپارچگی ذهن

- شناخت، فهم و درک رسیدن به بلوغ روانی

- ....

 

1- عدم شناخت، فهم و درک جهان هستی، قوانین و اصول حاکم بر آن

عدم شناخت، فهم و درک جهان هستی مادی از اشکالات ریشه ای و اساسی در بینش انسان است. جهان هستی مانند کتابی است که قوانین زندگی را به انسان می آموزد و عدم توجه به این کتاب باعث عدم هماهنگی وی با آن و بروز اشتباهات جبران ناپذیری در زندگی می شود. خداوند در قالب این کتاب که حاوی آیات آشکار او است و همواره در تمام طول تاریخ و در همه نقاط دنیا پیش روی همه انسا نها بوده است و خواهد بود، قوانین نگرش به زندگی و برخورد با آن را عرضه کرده است تا به این وسیله «بینش» او برنامه ریزی شود.

به نزد آن که جانش در تجلی است

 همه عالم کتاب حق تعالی است

(شبستری)

 

در حقیقت، جهان هستی مادی، کتاب آیات آشکار الهی است و با خواندن این کتاب است که می توان پایه و اساس نگرش درست را کشف و بینش صحیحی را برنامه ریزی کرد.

«إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافَ الَّيْلِ وَ النهََّارِ لاََيَاتٍ لّأُِوْلىِ الْأَلْبَاب: همانا در آفرینش آسمانها و زمین و در آمد و رفت شب و روز نشان ههایی برای اهل خرد وجود دارد.» (سوره 3- آیه 190)

انسان برای رسیدن به کمال و تعالی به وجود راهنمایانی نیازمند است که آ نها را واسطه های هدایت می نامیم. هر عاملی اعم از انواع جماد، نبات، حیوان و انسان که به هر شکلی در راستای شناسایی و درک قوانین حاکم بر جهان هستی او را یاری می کنند، در این زمره محسوب می شود.

بلبل ز شاخ سرو، به گلبانگ پهلوی می خواند دوش، درس مقامات معنوی

یعنی بیا، که آتش موسی نمود گُل تا از درخت، نکته توحید بشنوی

(حافظ)

 

برای حرکت انسان در راه او و به سوی او لازم است که همه وسایل و امکانات به کار گرفته شود:

«... و ابتغوا الیه الوسیله » (مائده  35)

 

کتاب هستی یکی از این وسایل است که ذره به ذره آن می تواند برای انسان درس ها داشته باشد و به او کمال بخشد.

 

برای استفاده از متن کامل و همه ی پینوشت ها و توضیحات به متن اصلی کتاب که به صورت PDF در لینک ها ارائه شده است مراجعه بفرمایید:

 

 

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

Design BY ErfaneKeihani.tk