صفحه اصلی

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرقان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
سرکوب تجمع آرام شاگردان محمدعلی طاهری
تحصن شاگردان محمدعلی طاهری در مقابل بیمارستان بقیه الله در 23مین روز اعتصاب غذا  پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
 
 
 
تحصن شاگردان محمدعلی طاهری در مقابل بیمارستان بقیه الله و حضور نیروهای لباس شخصی  پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
 
 
 
 
حضور گسترده نیروهای امنیتی در مقابل بیمارستان بقیه الله  پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
 
 
 
 
 
سرکوب تجمع شاگردان محمدعلی طاهری در مقابل بیمارستان بقیه الله با حضور گسترده نیروهای امنیتی پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
 
 
منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني 
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
www.telegram.me/amozesh_erfanehalgheh

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir