کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
صدو پنجمین فریاد دادخواهی خانواده و شاگردان محمدعلی طاهری  در کانادا


به نام هستی‌ بخش یکتا
 
امروز صدو پنجمین فریاد دادخواهی ما خانواده و شاگردان محمدعلی طاهری است تا صدای مظلومیت وی را به گوش مقامات ایرانی برسانیم . بار دیگر گرد هم امدیم تا همچنان توکل به خدای خالق اگاهی وازادی و آفریدگار عدل و قسط را در جانمان جاری سازیم و شهادت دهیم به مرام حق طلبی و عدالت جویی استاد طاهری و بی گناهیش.

تا کنون بر همگان ثابت شده که استاد طاهری، قربانی نادانی‌ و نفرت مغرضین قدرتمندی شده است که بیش از شش سال با سناریو سازی ، قانون شکنی را ادامه داده اند.


 


معلم مظلوم ما گفته بود که این مغرضان معاند به هیچ اصول اخلاقی‌ ، انسانی‌ و شرعی اعتقاد ندارند. گفته بود که عشق به حق و حق طلبی بها دارد، اما نمی دانستیم و باور نکردیم که در قرن علم وارتباطات سریع بشری چنین رفتارهای بدوی قرون وسطایی را شاهد باشیم.

به گفته وکیل محترم :

استاد طاهری، هزاران هزاران شاهد دارد که به شهادت آنها استناد نموده و تقاضای استماع شهادت شهود را مطرح کرده بود که متأسفانه دادگاه محترم به این دلیل ارائه شده از سوی ایشان هیچگونه اعتنایی نکرد.

هیچ اتهامی وجرمی‌ اثبات نشده و ایشان همچنان در حبس انفرادی بدون هیچ دلیل قانونی، شرعی و حقوقی به سر می برند.

ما از ضابطین معاند به خالق علیم و حکیم و به همهٔ انسانهای آزاده شکایت کرده ایم و ایمان داریم که طبق قوانین الهی و هستی ، به زودی این مغرضان فراقانون به اعمال پلید‌شان اگاه شده و باید پاسخگوی وجدانشان باشند.

متاسفانه بار دیگر در هفته های اخیر، بازداشت های خود سرانه غیر قانونی شاگردان بی گناه ، ایجاد رعب و وحشت واغتشاش ، سم‌ پراکنی مجدد علیه استاد طاهری و مرام عرفانی شان از رسانه های جمعی و رادیو ادامه داشته تا افکار عمومی برای اعلام حکم نهایی ایشان آماده باشد.
وکیل محترم استاد مظلوم گفته اند، اگر بخواهند مطابق با قانون، حکم آقای طاهری را صادر کنند، قطعا حکمی به غیر از برائت و آزادی ایشان از زندان نخواهد بود.

از همه مسئولین و مقامات قضایی، دولتی و امنیتی ، همه مراجع محترم تقلید ، همه نمایندگان مجلس وهمه مردم شریف نظاره گر می پرسیم

ایا می توان در یک کشور اسلامی مدعی پاینبدی به قانون اساسی و شهروندی وحقوق بشر و مدعی حرمت به دین و انسانیت حکم غیر قانونی صادر کرد ان هم با این همه تاخیر ؟

مقامات قضایی
فقط حکم آزادی آزادی طاهری شرعی حقی قانونی
فقط حکم برا ئت قانون حرمت عدالت منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir
Design BY ErfaneKeihani.tk