کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
صدمين تجمع اعتزاضى مدنى خانواده، شاگردان و حاميان استاد طاهرى در كانادا

صدمين تجمع اعتراضى مدنى شاگردان ، خانواده و حاميان محمد على طاهرى در كانادابا حضور خانم گلوريا نماينده سازمان عفو بين الملل جهت احقاق حق از دست رفته استاد طاهرى

 
 
 
 
 

سخنان خانم گلوریا نفزيگر نماینده سازمان عفو بین الملل کانادا
ترجمه سخنان خانم گلوریا نفزيگر نماینده سازمان عفو بین الملل کانادا در صدمين تجمع اعتراضى مدنى خانواده ،شاگردان وحاميان استاد طاهرى در تورنتو در حمایت از ادامه روند حركت بنيانگذارى شده توسط مرحوم مادر محمد علی طاهری جهت آزادى فرزندش.

امروز من (گلوريانفزينگر)از طرف سازمان عفو بين الملل به اينجا آمده ام تا در كنارخانواده و حمايت كنندگان محمد على طاهرى بايستم و پشتيبانى خود را اعلام كنم.

محمد على طاهرى بيشتر از ٧ سال است كه در زندان در ايران حبس شده است.

هر هفته، در ١٠٠ هفته گذشته خانواده، طرفداران و شاگردان ايشان در اينجا (ميدان مل لستمن- شهردارى نورت يورك در تورنتو) آمده اند. آنها همچنين اميدوارانه در اينجا ايستاده اند تا آزادى محمد على طاهرى را كه مدت ٧ سال است به هيچ دليلى به غير از عنوان صلح آميز عقايد معنوى خود در زندان و در حبس قرار دارد را ببينند(هيچ انسانى نبايد بديل عنوان عقيده و باور خود زندانى وحبس شود.)

خانواده و حاميان محمد على طاهرى در كنار او ايستاده اند و درخواست آزادى هر چه سريعترايشان را دارند.

سازمان عفو بين الملل ، محمد على طاهرى را زندانى عقيدتى معرفى كرده و ميشناسد و مكررأ درخواست آزادى سريع ايشان را از دولت ايران كرده است.

مادر محمد على طاهرى با اين آرزو چشم از جهان فرو بست كه صداى پسرش را يكبار براى آخرين بار قبل از اينكه دنيا را ترك كند بشنود.آن آرزو هرگز به وقوع نپيوست. اما امروز همه ما اينجا مسئوليم تا آن آرزو را زنده نگه داريم و به ايستادن و درخواست براى آزادى فورى محمد على طاهرى ادامه بدهيم تا وى زندانى نباشد، محكوم به اعدام نباشد و به خانه به آغوش خانواده اش برگردد.

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir
Design BY ErfaneKeihani.tk