کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت

Ninety eight demonstration of supporters and family of Mohammad Ali Taheri 
Ninety eight demonstration of supporters and family of Mohammad Ali Taheri in Toronto
Today is ninety eight times we came here for the peaceful gathering of Family, students and supporters of Mohammad Ali Taheri for solidarity with this innocent spritual teacher. Mr Taheri's mother, Ezat Taheri, started this peaceful campaign and protest on August 2015. She pursued her son's case with all human rights organizations until her last breath and sadly passed away in Feb 2017 without seeing her son
Mohammad Ali Taheri is a prisoner of conscience who has been detained solely for the peaceful exercise of his rights: to freedom of belief and expression
Mohammad Ali Taheri has been in Solitary confinement based on false accusations for more than 6 years
The initial injustice sentences that had been imposed on him which should have ended on Feb 2016
However, by creating a new case of the same false accusations, his detention was extended without any legal order and his release has so far been prevented
The Prosecution's Discontinuance was issued on July 2016. He has been acquitted of all charges, and it has been finalized
He was supposed to have been freed by now but interrogators have made up new charges against him when he has already spent more than six years in solitary confinement. keeping him in prison is unlawful, against constituent of Iran and a gross violation of human rights
Mohammad Ali Taheri and his legal team’s defence wrote 55 pages of defences on December 2016 and asked to release him and carry out the order of Prosecution's Discontinuance
On March 2017 another court hearing was held for Mohammad Ali Taheri with the same false accusations and again another court session will be held after ramadan for the last defence which is meaningless because he is being tried twice for the same false accusations and Twice he is been put in jeopardy is against the constituent of Iran and human rights. Unlawful repeating all scenario from the beginning is hindering the legal actions to free Mr Taheri
We demand the judiciary authorities to make an independent ruling without interference from the security organization and take urgent action to release Mr Taheri
we demand Amnesty International to keep calling on the Iranian authorities and urge them to release Mohammad Ali Taheri Immediately and unconditionally
Please let's stand together & be his voice
we are all Taheri's voice! we are all Taheri!
Free Master Taheri
 

 


ترجمه ::

نمایش نود و هشت از حامیان و خانواده محمد علی طاهری در تورنتو

امروز نود و هشت بار اومدیم اینجا برای جمع صلح و آرامش خانواده ، دانشجویان و حامیان محمد علی طاهری برای همبستگی با این معلم بی گناه spritual. آقای طاهری رو ، ezzat طاهری ، این کمپین صلح و اعتراض را در آگوست 2015. به دنبال پرونده پسرش ، او را با تمام سازمانهای حقوق بشر ، تا آخرین نفس او و متأسفانه در فوریه 2017 بدون دیدن پسرش ، در فوریه 2017 به دست آورد.
محمد علی طاهری یک زندانی از وجدان است که در حال بازداشت به دلیل صلح و آرامش حقوق خود است: به آزادی ایمان و ابراز اعتقاد.

محمد علی طاهری در حبس انفرادی بر اساس اتهامات دروغین بیش از 6 سال بوده است.
جملات بی عدالتی اولیه ای که بر او تحمیل شده بود ، باید در فوریه 2016. به پایان رسید.
با این حال ، با ایجاد یک پرونده جدید از همان اتهامات دروغین ، جریمه اش بدون هیچ نظم قانونی و آزادی او تا کنون مانع شده است.
در ژوئیه 2016. ، discontinuance در ژوئیه 2016. اعلام شد که او از تمام اتهامات تبرئه شده است و به پایان رسیده است.

اون باید تا الان آزاد شده باشه اما بازجویان در مقابل او اتهامات جدیدی رو بر علیه او قرار داده است وقتی که او بیش از شش سال در زندان انفرادی سپری کرده است زندانی کردن او در زندان حرام است ، در برابر تشکیل ایران و یک نقض ناخالص حقوق بشر.

محمد علی طاهری و دفاع از تیم حقوقی خود را در تاریخ 55 دسامبر 2016 نوشت و در دسامبر 2016 به او اجازه داد تا او را آزاد کند و فرمان های پیگرد قانونی پیگرد را انجام دهد.

در مارس 2017 دادگاه دیگر محاکمه برگزار شد که برای محمد علی طاهری با همین اتهامات دروغین و دوباره نشست دادگاه دیگر برگزار خواهد شد بعد از ماه رمضان برای آخرین دفاع آن بی معنی است زیرا او دوبار تلاش می کند برای همین اتهامات دروغ و دو بار را دو بار می کند در معرض خطر قرار گرفتن در برابر تشکیل ایران و حقوق بشر قرار گرفته است. حرام تکرار همه سناریوی ها از ابتدا مانع اقدامات قانونی برای آزاد کردن آقای طاهری است.

ما از مقامات قضایی تقاضا می کنیم که یک حکومت مستقل بدون دخالت از سازمان امنیتی و اقدام فوری برای آزاد کردن آقای طاهری داشته باشند.

ما خواستار عفو بین المللی هستیم تا به مقامات ایران زنگ بزنم و آنها را به نشر محمد محمد علی طاهری فورا و بدون قید و شرط اعلام کنیم.

لطفا بیایید با هم بایستیم و صدای او را در خود داشته باشیم

ما همه صدای "طاهری" رو داریم! ما همگی طاهری هستیم!

آزاده استاد طاهری!

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir
Design BY ErfaneKeihani.tk