ياد آورى روز تلخى كه مشكل ساز شد

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
ياد آورى روز تلخى كه مشكل ساز شد

هفت سال پيش در چنين روزى يعنى بيست ونهم فروردين ماه ١٣٨٩پايبند به قانون بودن استاد محمد على طاعرى و اعتقادش به نفوذ ناپذيرى بخش امنيت كشور كاردستش دادوبراى اولين بار بازداشت و بمدت ٦٧ روز زندانى شد.

استاد طاهرى بازداشت وزندانى شد زيرا در مقابل سودجويان و اوباشى كه از او باج مى خواستند كوتاه نيامد.

آنها تهديش كردند كه كارش را متوقف خواهند كرد و در جواب آقاى طاهرى كه معتقد بودند مملكت قانون وامنيت دارد و زمان اين باج بگيرى ها گذشته است گفتند كه ما اتفاقاً از طريق همان بخش امنيتى كه به آن مى نازى وارد مى شويم.

با كمال تأسف با آشنايانى كه در بخش اطلاعات و امنيت سپاه داشتند سپاه را در گير اين موضوع كردند تا جائيكه مجبور شود براى باز داشت استاد طاهرى از اتهامات دروغين و كليشه اى استفاده كند و چون هيچ جرمى وجود نداشت ايشان را با قيد وثيقه پس از ٦٧ روز آزاد كردند ودر نظر گرفتتن وثيقه هم براى اين بود كه خودشان را از تك وتا نيندازند و تا امروز هم سپاه در اين مورد خاص مرتكب اشتباه پشت اشتباه شده است .

اميدوايم كه حد اقل يك فرد بى نظر در اين بخش از سپاه پيدا شود وبه روند معيوب بر رسى اين پرونده سرو سامان بدهد تا آن كه هم سپاه را از ازاين بن ست بيرون آورد و هم موجب آزادى استاد طاهرى گردد

منبع خبر : گروه خبري سايت   www.erfanekeihani.com
صفحه رسمي سايت سايمنتولوژي فرادرماني
www.instagram.com/ErfaneKeihani
www.erfanekeihani.picsart.com
www.line.me/ti/p/@uqw4341j
www.telegram.me/erfanekeihani
https://telegram.me/joinchat/AW_UpDvd-jq4wPTn2ydWBg

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir